ตำบลบ้านเล่า

ตำบลในอำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ประเทศไทย

ตำบลบ้านเล่า เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 6 กิโลเมตร ปัจจุบันพื้นที่ทั้งหมดอยู่ในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเล่า

ตำบลบ้านเล่า
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Ban Lao
ตำบลบ้านเล่าตั้งอยู่ในจังหวัดชัยภูมิ
ตำบลบ้านเล่า
ตำบลบ้านเล่า
ที่ตั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำบลบ้านเล่าตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำบลบ้านเล่า
ตำบลบ้านเล่า
ตำบลบ้านเล่า (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ตำบลบ้านเล่าตั้งอยู่ในประเทศไทย
ตำบลบ้านเล่า
ตำบลบ้านเล่า
ตำบลบ้านเล่า (ประเทศไทย)
พิกัด: 15°51′12″N 102°04′00″E / 15.853361°N 102.066729°E / 15.853361; 102.066729
ประเทศไทย
จังหวัดชัยภูมิ
อำเภอเมืองชัยภูมิ
พื้นที่
 • ทั้งหมด32.979 ตร.กม. (12.733 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)[1]
 • ทั้งหมด8,711 คน
รหัสไปรษณีย์ 36000
รหัสภูมิศาสตร์360108
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเล่า
ประเทศ ไทย
จังหวัดชัยภูมิ
อำเภอเมืองชัยภูมิ
การปกครอง
 • นายกเภาลีนา โล่ห์วีระ
รหัส อปท.06360112
ที่อยู่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเล่า 80/1 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์0 4481 6682
โทรสาร0 4481 6682
เว็บไซต์www.banlao-sao.com
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อาณาเขตแก้ไข

 • ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลนาเสียว ตำบลนาฝาย (อำเภอเมืองชัยภูมิ)
 • ทิศใต้ ติดกับ ตำบลโพนทอง ตำบลรอบเมือง ตำบลรอบเมือง (อำเภอเมืองชัยภูมิ)
 • ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลโพนทอง (อำเภอเมืองชัยภูมิ)
 • ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลนาฝาย (อำเภอเมืองชัยภูมิ)

การปกครองแก้ไข

ตำบลบ้านเล่า แบ่งการปกครองออกเป็น 15 หมู่บ้าน[1] คือ

 • หมู่ที่ 1 เสี้ยวน้อย
 • หมู่ที่ 2 เล่า
 • หมู่ที่ 3 เสี้ยวใหญ่
 • หมู่ที่ 4 โพธิ์น้อย
 • หมู่ที่ 5 โนนทัน
 • หมู่ที่ 6 โพธิ์ใหญ่
 • หมู่ที่ 7 ม่วง
 • หมู่ที่ 8 กุดสวง
 • หมู่ที่ 9 หนองแวง
 • หมู่ที่ 10 โนนสะอาด
 • หมู่ที่ 11 เสี้ยวน้อยพัฒนา
 • หมู่ที่ 12 โพธิ์ทอง
 • หมู่ที่ 13 ห้วยม่วง
 • หมู่ที่ 14 เล่า
 • หมู่ที่ 15 โพธิ์เจริญ

สถานที่สำคัญแก้ไข

การศึกษาแก้ไข

 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเล่า
 • โรงเรียนมัธยมศึกษา
  • โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
  • โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2
 • โรงเรียน
  • โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1 (บ้านโพธิ์น้อยกุดสวง)
  • โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่
  • โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร
  • โรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย
  • โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2
 • โรงเรียนอื่นๆ
  • โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ

การศาสนาแก้ไข

 • วัดกู่สุวรรณวนาราม
 • วัดเกาะ
 • วัดแจ้ง
 • วัดท่าเสี้ยว
 • วัดโนนชัย
 • วัดบ้านโพธิ์ทอง
 • วัดราษีกุดสวง
 • วัดสมศรีบ้านเสี้ยวน้อย
 • วัดอัมพวัน
 • วัดอัมพา

อ้างอิงแก้ไข

 1. 1.0 1.1 สำนักบริหารการทะเบียน. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "จำนวนประชากร." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [1] ข้อมูลประชากร ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ธันวาคม 2564) .จาก สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย