โปรแกรมแปล

(เปลี่ยนทางจาก ตัวแปล)
"ตัวแปล" เปลี่ยนทางมาที่นี่ ระวังสับสนกับ ตัวแปร

โปรแกรมแปล[1] (อังกฤษ: translator) คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่แปลชุดคำสั่งของภาษาโปรแกรมหนึ่ง ไปเป็นชุดคำสั่งของอีกภาษาโปรแกรมหนึ่ง โดยความหมายดั้งเดิมไม่สูญเสียไป โปรแกรมแปลภาษาระดับสูงบางตัวจะเปลี่ยนแปลงตรรกะบางอย่าง หรือทำตรรกะให้ง่ายขึ้นโดยผลลัพธ์ยังเป็นเช่นเดิม

ประเภท แก้

อ้างอิง แก้