ตัวละครในเรื่องผู้ชนะสิบทิศ

ผู้ชนะสิบทิศ เป็นนิยายที่ยาขอบเขียน มีหน้าเกิน1,000หน้า ซึ่งมีตัวละครมากมาย เช่น จะเด็ด

ฝ่ายตองอู แก้

1.พระเจ้าเมงกะยินโย (พระเจ้าเมงจีโย) ทรงเป็นผู้สถาปนาอาณาจักรตองอูอันมีเมืองตองอูเป็นเมืองหลวง

2.พระราชเทวี ทรงเป็นพระมเหสีพระเจ้าเมงกะยินโย เป็นพระพันปีหลวงของมังตรา

3.มังตรา (พระเจ้าตะเบงชเวตี้) ทรงเป็นพระราชโอรสของพระราชเทวี เป็นมกุฎราชกุมารตองอู

4.ตะละแม่จันทรา ธิดาพระอัครเทวี มเหสีของพระเจ้าเมงกะยินโยซึ่งต่อมาได้สิ้นพระชนม์

5.จะเด็ด,บุเรงนองกะยอดินนรธา,มังฉงาย (พระเจ้าบุเรงนอง) ลูกสิงคสุร์และแม่นมเลาชี ต่อมาได้เป็นบุเรงนองกะยอดินนรธา ภัสดาตะละแม่จันทรา

คุณท้าว-แม่ทัพฝ่ายตองอู แก้

1.แม่นมเลาชี ผู้อภิบาลพระเจ้าตะเบ็งชเวตี้ ตละแม่จันทรา และจะเด็ด

2.พระมหาเถรกุโสดอ (ขุนพลมังสิงทู) ผู้สถาปนาตองอูพร้อมพระเจ้าเมงกะยินโยและขุนวังทะกะยอดิน ต่อมาลาราชการมาบวชเพื่อล้างบาปและได้เป็นอาจารย์สองมหาราชแห่งตองอู

3.ทะกะยอดิน ขุนวังตองอู ผู้สถาปนาตองอูร่วมกับพระเจ้าเมงกยินโยและมังสิงทู ลูกสาวของทะกะยอดินต่อมาได้เป็นพระอัครชายามังตรา

4.นันทวดี อัครมเหสีมังตรา เคยรักจะเด็ดแต่อกหัก

5.ตะคะญี ครูเฒ่าผู้ชำนาญศึก สหายพระมหาเถรกุโสดอ

6.จาเลงกะโบ-เนงบา-สีอ่อง สามทหารเสือตองอู ทหารเอกพระเจ้ามังตรา สหายรักบุเรงนอง

7.กันทิมา มีใจรักบุเรงนอง ต่อมาฆ่าตัวตายเพราะอกหัก

8.ตองหวุ่นญี ขุนพลคู่พระทัยพระเจ้าเมงกะยินโย

9.จีสะเบง บุตรชายตองหวุ่นญี ผู้คิดคดทรยศต่อตองอูไปเข้ากับหงสาวดี

ฝ่ายแปร แก้

1.พระเจ้าแปรนรบดี (พระเจ้านรปติแห่งแปร) ผู้ครองเมืองแปร บิดาตะละแม่กุสุมา

2.พระอัครเทวี ชอบเป่าหูพระเจ้าแปรเพราะรักหลาน(สอพินยา)

3.ตะละแม่กุสุมา เมียรักบุเรงนอง เสียพรหมจรรย์เพราะสอพินยา

4.อเทตยา หลานหลวงพระเจ้าแปร คู่หมั้นสอพินยา แต่มีใจรักจะเด็ด

5.รานอง มหาอุปราชเมืองแปร

6.ปะขันหวุ่นญี ขุนพลแห่งแปร พ่อของนางโชอั้ว

7. โชอั้ว ลูกสาวปะขันหวุ่นญี ต่อมาได้เป็นพระสนมของพระเจ้าตะเบงชเวตี้

ฝ่ายหงสาวดี แก้

1.พระเจ้าสการะวุตพี พ่ออยู่หัวหงสาวดี

2.ตะละแม่มินบู อัครมเหสีสกาวุตพี ชู้รักบุเรงนอง

3.สอพินยา อุปราชหงสาวดี ผู้พรากพรหมจรรย์กุสุมา

4.ไขลู ทหารคู่ใจสอพินยา

5.เสียงโคนสุคญี ขุนพลแห่งหงสาวดี

อื่นๆ แก้

พระเจ้ายะไข่ ผู้ครองรัฐยะไข่ เป็นมุสลิม

ตะละเจ้ามุขอาย ธิดาพระเจ้ายะไข่ สนมมังตรา ชู้รักสมิงสอตุด

สมิงสอตุด ขบถกู้ราชบัลลังก์หงสา ชู้รักมุขอาย

พระเทวี มเหสีเจ้ายะไข่ เมียบุเรงนอง

พระเจ้าโสหันพวาแห่งโมนยิน (พระเจ้าโตฮาน-บว่า) กษัตริย์แห่งอังวะ ผู้มีความปรารถนาที่จะรวบรวมพุกามประเทศและหาทางออกสู่ทะเล

ดูเพิ่ม แก้