ตัวรับการยืด

ตัวรับการยืด[1] (อังกฤษ: Stretch receptor) เป็นตัวรับแรงกล (mechanoreceptor) ที่ตอบสนองต่อการยืดอวัยวะและกล้ามเนื้อต่าง ๆ แล้วส่งข้อมูลโดยเป็นกระแสประสาทไปยังก้านสมองส่วนท้าย (medulla oblongata) ผ่านเส้นใยประสาทนำเข้า (afferent nerve fiber) ตัวอย่างรวมทั้งตัวรับการยืดที่กล้ามเนื้อแขนขา เอ็นแขนขา ที่หัวใจ ผนังลำไส้ใหญ่ และที่ปอด

ตัวรับการยืดยังพบที่หลอดเลือดแดงแครอทิด เป็นตัวเฝ้าตรวจความดันเลือด และมีผลให้ต่อมใต้สมองส่วนหลัง (posterior) ปล่อยฮอร์โมนลดปัสสาวะ (antidiuretic hormone คือ vasopressin) ซึ่งทำให้เส้นเลือดตีบลงด้วย

แบบต่าง ๆ รวมทั้ง

เชิงอรรถและอ้างอิงแก้ไข

  1. "receptor", ศัพท์บัญญัติอังกฤษ-ไทย, ไทย-อังกฤษ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (คอมพิวเตอร์) รุ่น ๑.๑ ฉบับ ๒๕๔๕, (แพทยศาสตร์) ๑. หน่วยรับความรู้สึก ๒. ตัวรับ, ที่รับ