ตัวตั๋ว (แมนจู: Prince dodo.png อังกฤษ: Dodo , 2 เมษายน 1614 – 29 เมษายน 1649) องค์ชายแห่ง แมนจู และแม่ทัพในช่วงต้น ราชวงศ์ชิง

องค์ชายตัวตั๋ว

องค์ชายตัวตั๋วประสูติใน ราชสกุลอ้ายซินเจว๋หลัว เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 15 ของ จักรพรรดินู่เอ๋อร์ฮาชื่อ ปฐมจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ชิงส่วนพระมารดาของพระองค์คือพระชายาเอกของจักรพรรดินู่เอ๋อร์ฮาชื่อ อาปาไฮ่ องค์ชายตัวตั๋วมีพระเชษฐาร่วมพระมารดา 2 พระองค์คืองค์ชาย อาจี้เก๋อ และองค์ชาย ตัวเอ่อร์กุ่น