ตัวตั๋ว (แมนจู: อังกฤษ: Dodo , 2 เมษายน 1614 – 29 เมษายน 1649) เป็นเจ้าชายแมนจูและขุนพลของราชวงศ์ชิงตอนต้น

องค์ชายตัวตั๋ว

พระประวัติ แก้

องค์ชายตัวตั๋วประสูติในราชสกุลอ้ายซินเจว๋หลัวเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 15 ของพระเจ้าหนูเอ่อร์ฮาชื่อข่านแห่งราชวงศ์จินยุคหลัง ส่วนพระมารดาของพระองค์คือพระชายาเอกของพระเจ้าหนูเอ่อร์ฮาชื่อ อาปาไฮ่ องค์ชายตัวตั๋วมีพระเชษฐาร่วมพระมารดา 2 พระองค์คือเจ้าชายอาจี้เก๋อและเจ้าชายตัวเอ๋อร์กุ่น

อ้างอิง แก้