ตะวันยอแสง บทประพันธ์เสนีย์ บุษปะเกศ ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ในปี พ.ศ. 2505 [1] ในปี พ.ศ. 2521 บทประพันธ์เรื่องนี้ถูกช่อง 3 นำมาสร้างเป็นละครเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2540 ค่ายทีวีซีน ได้นำมาสร้างเป็นละครอีกครั้ง บทโทรทัศน์โดย เอกลิขิต นำแสดงโดย ซอนย่า คูลลิ่ง และ ศรัณยู วงษ์กระจ่าง

ตะวันยอแสง
สร้างโดยบริษัท มหานิยมชมชอบ จำกัด
เขียนโดยบทประพันธ์ : เสนีย์ บุษปะเกศ
บทโทรทัศน์ : คฑาหัสต์ บุษปะเกศ
กำกับโดยโชติรัตน์ รักเริ่มวงศ์
แสดงนำพ.ศ. 2540
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2560
จำนวนตอน13
การผลิต
ผู้อำนวยการสร้างสินจัย เปล่งพานิช
ความยาวตอน120 นาที
ออกอากาศ
เครือข่ายสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
ออกอากาศ15 มีนาคม 2560

หลังจากลิขสิทธิ์กับทางช่อง 3 หมดลง ในปี พ.ศ. 2553 ดีด้าวิดีโอ ได้นำกลับมาสร้างเป็นละครอีกครั้งทางช่อง 7 บทโทรทัศน์โดย คทาหัสต์ บุษปะเกศ และสิริรัตน์ จีรนุช นำแสดงโดย วีรภาพ สุภาพไพบูลย์ และ เขมนิจ จามิกรณ์

และล่าสุด ในปี พ.ศ. 2560 บริษัท มหานิยมชมชอบ จำกัด โดยผู้จัดสินจัย เปล่งพานิช ออกอากาศทางช่อง 3 นำแสดงโดย ณัฐวุฒิ สกิดใจ พิจักขณา วงศารัตนศิลป์ วชิรวิชญ์ ไพศาลกุลวงศ์ และ รินรดา แก้วบัวสาย[2]

ภาพยนตร์ พ.ศ. 2505 แก้

 • ชนะ ศรีอุบล รับบทเป็น ศักดิ์ระพี (คุณเล็ก)
 • รัชนี จันทรังษี รับบทเป็น ตะวัน (ยอแสง) / ดวงพร
 • ด.ช. ฉกรรจ์ พึ่งสังข์ รับบทเป็น เอี้ยง
 • สุพรรณ บูรณะพิมพ์ รับบทเป็น สาย
 • ประภาพรรณ นาคทอง รับบทเป็น พริ้มเพรา
 • เยาวนารถ ปัญญะโชติ
 • พัลลภ พรพิษณุ
 • ธัญญา ธัญญลักษณ์
 • สุทิน บัณฑิตกุล
 • จรูญ สินธุเศรษฐ์

ละครโทรทัศน์ พ.ศ. 2521 แก้

ละครโทรทัศน์ พ.ศ. 2540 แก้

บทบาท นักแสดงหลัก
ศักดิ์ระพี (คุณเล็ก) ศรัณยู วงษ์กระจ่าง
ตะวัน เดชาบดินทร์ (ยอแสง) / ดวงพร เดชาบดินทร์ ซอนย่า คูลลิ่ง
นเรนทร์ เดชาบดินทร์ อภิชาติ พัวพิมล
นพดล (เอี้ยง) ศรัณย์ สาครสิน
ใจบุญ พิจิตตรา สิริเวชชะพันธ์
บทบาท นักแสดงสมทบ
ท่านต้น เดชาบดินทร์ อนุสรณ์ เดชะปัญญา
คุณใหญ่ เดชาบดินทร์ มยุรา เศวตศิลา
สาย จารุณี สุขสวัสดิ์
อินตา เวนช์ ฟอลโคเนอร์
คร้าว กษาปณ์ จำปาดิบ
พริ้มเพรา เดชาบดินทร์ ปวีณา ชารีฟสกุล
ธาดา เอก โอรี
พร้อมมิตร เดชาบดินทร์ ขวัญฤดี กลมกล่อม
จิตรใส เดชาบดินทร์ จุฑามาศ จันทศร
แป้น เมตตา รุ่งรัตน์
ธานินทร์ ทัพมงคล
พีรพล จันทรากาศ
ปริศนา กล่ำพินิจ
นภัสกร มิตรธีรโรจน์
บทบาท นักแสดงรับเชิญ
พิสัย อรรถชัย อนันตเมฆ
พัชราภา ภักดีรัตน์

ละครโทรทัศน์ พ.ศ. 2553 แก้

บทบาท นักแสดงหลัก
ศักดิ์ระพี (คุณเล็ก) วีรภาพ สุภาพไพบูลย์
ตะวัน เดชาบดินทร์ (ยอแสง) / ดวงพร เดชาบดินทร์ เขมนิจ จามิกรณ์
นเรนทร์ เดชาบดินทร์ นนทพันธ์ ใจกันทา
นพดล (เอี้ยง) พีรกร โพธิ์ประเสริฐ
ใจบุญ อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์
บทบาท นักแสดงสมทบ
พร้อมมิตร เดชาบดินทร์ แซมมี่ เคาวเวลล์
จิตรใส เดชาบดินทร์ วรภร เลิศเกียรติไพบูลย์
ธาดา ธาราเขต เพ็ชร์สุกใส
ท่านต้น เดชาบดินทร์ ดิลก ทองวัฒนา
คุณใหญ่ เดชาบดินทร์ กชกร นิมากรณ์
พริ้มเพรา เดชาบดินทร์ อภิรดี ภวภูตานนท์
สาย รชนีกร พันธุ์มณี
บารมี วาสิฏฐี ศรีโลฟุ้ง
ซ้อน เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์
คร้าว ทนงศักดิ์ ศุภการ
วรรณา เอสเธอร์ สุปรีย์ลีลา
อินตา ทองขาว ภัทรโชคชัย
ละม่อม ดารณีนุช โพธิปิติ
ฟ้อน บอล เชิญยิ้ม
นางอิ่ม น้อย โพธิ์งาม
ทิศ อมตะ อินทานนท์
ตะวัน (วัยเด็ก) ด.ญ. สุพัณณิดา ก่อเกษมวงศ์
เอี้ยง (วัยเด็ก) ด.ช. ธนบดี ชูโชติ
นเรนทร์ (วัยเด็ก) ด.ช. ภูริต เมธีสุทธิภัทร
จิตรใส (วัยเด็ก) ด.ญ. มัฏสิกาญจน์ ทอรี

ละครโทรทัศน์ พ.ศ. 2560 แก้

บทบาท นักแสดงนำโดย
นักแสดงหลัก
ศักดิ์ระพี (คุณเล็ก) ณัฐวุฒิ สกิดใจ
ตะวัน เดชาบดินทร์ (ยอแสง) / ดวงพร เดชาบดินทร์ พิจักขณา วงศารัตนศิลป์
นพดล (เอี้ยง) วชิรวิชญ์ ไพศาลกุลวงศ์
ใจบุญ รินรดา แก้วบัวสาย
นเรนทร์ เดชาบดินทร์ อรรณพ ทองบริสุทธิ์
นักแสดงสมทบ
คุณใหญ่ เดชาบดินทร์ อาภาศิริ นิติพน
อินตา อรรถพร ธีมากร
สาย ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี
พริ้มเพรา เดชาบดินทร์ รฐา โพธิ์งาม
พร้อมมิตร เดชาบดินทร์ อริสรา ทองบริสุทธิ์
จิตรใส เดชาบดินทร์ ปารีณา บุศยศิริ
ธาดา คณิน สแตนลีย์
แก้ว ฐิภารินทร์ ยอดธนาสวัสดิ์
บารมี วัลวิภา โยคะกุล
ซ้อน ชลัฏ ณ สงขลา
เติม สุพจน์ พงษ์พรรณเจริญ
ละม่อม จอย ชวนชื่น
นเรนทร์ (วัยเด็ก) ด.ช. กันตพงศ์ เจริญสุข
ตะวัน (วัยเด็ก) ด.ญ. นันท์นภัส เลิศนามเชิดสกุล
เอี้ยง (วัยเด็ก) ด.ช. ณพัฒน์ วรรณบวร
พร้อมมิตร (วัยเด็ก) ภูษณิศา ปิติธนสารสมบัติ
จิตรใส (วัยเด็ก) ด.ญ. ชนิกานต์ ตังกบดี
ใจบุญ (วัยเด็ก) ด.ญ. ณภัค เจนจิตรานนท์
เพื่อนสนิทของคุณใหญ่ ธีรศานต์ พฤทธิกรณ์
เพื่อนสนิทของคุณใหญ่ ต้นแก้ว จินายน
เพื่อนสนิทของคุณใหญ่ ศมชลอ ศีลาเจริญ
โต ชยุตม์ นิติชาคร
เกิด ศาโรจน์ ศักดิ์อุดมขจร
นักแสดงรับเชิญ
รณเดช เดชาบดินทร์ (ท่านต้น) ฉัตรชัย เปล่งพานิช
หม่อมราชวงศ์ ดิเรก ปภัสสุตานันท์ (หลวงดิเรก) เวชสิทธิ์ สุขมาก
คร้าว ภคชนก์ โวอ่อนศรี
ทิศ ษัณณัช จริยศาสตร์
ครูลออ วรัตดา ภัทรโรดม
นางเกี่ยว พัฒน์ชนก เอี่ยมสะอาด
นางอิ่ม นุชนาถ นุสธรรม
เพื่อนสนิทของคุณเล็ก สิทธิโชค เปล่งพานิช

เพลงประกอบละคร แก้

ปี 2540

1. ตะวันยอแสง ขับร้องโดย กรรณกวี ชูฤทธิ์

2. เธอคือรัก ขับร้องโดย วุฒิพันธ์ เผงสวัสดิ์ และ ธนพร แวกประยูร

ปี 2553

1. ตะวันยอแสง

ปี 2560

1. ตะวันในหัวใจ ขับร้องโดย หนอยแน่ ณรัชต์หทัย

2. ใกล้แค่ลมหายใจ (Original Version) ขับร้องโดย โดม จารุวัฒน์ เชี่ยวอร่าม

3. ใกล้แค่ลมหายใจ ขับร้องโดย แก้ม วิชญาณี เปียกลิ่น

อ้างอิง แก้

 1. "ตะวันยอแสง (2505)". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-08-04. สืบค้นเมื่อ 2023-04-25.
 2. ตะวันยอแสง เรื่องย่อ ละคร ช่อง3