ตลาดหลักทรัพย์อิตาลี

ตลาดหลักทรัพย์อิตาลี (อิตาลี: Borsa Italiana) เป็นตลาดหลักทรัพย์ในประเทศอิตาลี มีที่ทำการอยู่ที่เมืองมิลาน มีหน้าที่บริหารและจัดการการซื้อขายหลักทรัพย์ในประเทศ ควบคุมการจดทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทต่างๆ ปัจจุบันมีกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน ผู้เป็นเจ้าของตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน เป็นเจ้าของและบริหารตลาด โดยมีคณะกรรมการบริษัทและการซื้อขายหลักทรัพย์แห่งชาติ (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) ในกระทรวงเศรษฐกิจและการเงินของอิตาลี เป็นผู้ดูแลกฎระเบียบ

อาคารที่ทำการตลาดหลักทรัพย์อิตาลีในเมืองมิลาน

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ