ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง

ตลาดในพื้นที่บางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง เป็นตลาดน้ำตั้งอยู่ในบางกะเจ้า ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เปิดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ที่ติดกับวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00–14.00 น.

ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง
บรรยากาศภายในตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง

ประวัติ

แก้

ตลาดน้ำบางน้ำผึ้งเกิดขึ้นจากแนวคิดขององค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้งและประชาชนในท้องที่มีความเห็นพ้องต้องกันว่า ต้องการทำตลาดน้ำเพื่อจัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร จากความพยายามในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชนที่พบกับภาวะผลผลิตการเกษตรล้นตลาด ราคาตกต่ำ รายได้ลดลง ส่งผลให้เศรษฐกิจในชุมชนตกต่ำ สำเนาว์ รัศมิทัต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง จึงมีแนวคิดในการจัดทำศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตร[1]

เมื่อมีการนำแนวคิดนี้เข้าสู่ที่ประชุมประชาตำบล จากชาวบ้าน 11 หมู่บ้าน ก็ได้รับการตอบรับและขยายกรอบการดำเนินงานให้กว้างขึ้นเป็นลักษณะศูนย์จำหน่ายสินค้าของชุมชน ตลาดน้ำบางน้ำผึ้งจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 เปิดเป็นทางการเมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2547[2]

พื้นที่

แก้

ตลาดน้ำบางน้ำผึ้งประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ตลาดน้ำและการท่องเที่ยวแบบเรือนแรม ตลาดน้ำจัดเป็นซุ้มยาวกว่า 2 กิโลเมตร ขนานไปกับคลองสายเล็ก ๆ ที่แตกแขนงมาจากแม่น้ำเจ้าพระยา

พื้นที่จำหน่ายสินค้าในตลาดน้ำบางน้ำผึ้งแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ ร้านจำหน่ายสินค้าท้องถิ่น ร้านจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือโอท็อป เรือจำหน่ายสินค้า ร้านจำหน่ายผลไม้ที่มาจากนอกพื้นที่ และร้านจำหน่ายต้นไม้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่หลากหลายทั้งเรือนแรมขี่จักรยานชมธรรมชาติของชุมชน ล่องเรือชมหิ่งห้อย ดนตรีและศิลปะในสวน พายเรือในคลอง การนวดแผนไทย การทำขนมไทย และแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน การจำหน่ายสินค้าและกิจกรรมที่จัดทำขึ้นล้วนสะท้อนให้เห็นภูมิปัญญา วิถีชีวิตของท้องถิ่นและธรรมชาติ รวมถึงงานเทศกาลประเพณีต่าง ๆ ก็มีจัดขึ้นที่บริเวณตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง[3]

ตลาดน้ำจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอาหารที่มีชื่อเสียงของชุมชน เช่น แกงบอน ขนมครกหอยทอด ม้าฮ่อ ฝอยเงินทำจากไข่ขาว ผลผลิตของชาวบ้าน เช่น มะม่วง มะพร้าวอ่อน ชมพู่มะเหมี่ยว ไปจนถึงสินค้าโอท็อปจากทั่วสมุทรปราการทั้งอาหารทะเลแปรรูปจนถึงพืชสวนที่นำมาประดิษฐ์เป็นของแต่งบ้าน[4]

การเดินทาง

แก้

การเดินทางไปตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง ทางรถสาธารณะมีรถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง (รถกะป๊อ) จากที่ว่าการอำเภอพระประแดง มายังตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง (ขากลับมีต้นสายอยู่ที่วัดบางน้ำผึ้งใน) หากเดินทางข้ามฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยามาจากท่าเรือวัดบางนานอก ข้ามฝากมายังวัดบางน้ำผึ้งนอก ต่อด้วยจักรยานยนต์รับจ้างมายังตลาดบางน้ำผึ้ง ส่วนเส้นทางรถส่วนตัวมายังตลาดบางน้ำผึ้งจากทางถนนเพชรหึงษ์ซึ่งเป็นถนนเส้นหลักในบางกะเจ้า ให้เลี้ยวตรงทางเข้าวัดบางน้ำผึ้งใน[5]

อ้างอิง

แก้
  1. จริยาวัฒน์ โลหะพูนตระกูล. "การพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชน ด้วยการจัดการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษาตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ" (PDF). วารสาร มฉก.วิชาการ.
  2. "ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง" (PDF). มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.
  3. "ชุมชนบางน้ำผึ้ง". สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสมุทรปราการ.
  4. "ตลาดบางน้ำผึ้งกลับมาเปิดอีกครั้ง วางมาตรการป้องกันโควิดเข้ม". ผู้จัดการออนไลน์.
  5. "ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง". มิวเซียมไทยแลนด์.