ตราแผ่นดินของชิลี

ตราแผ่นดินของชิลี เริ่มใช้เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2377 มีส่วนประกอบดังนี้

  1. ยอด เป็นรูป ขนนก 3 ขน สีน้ำเงิน สีขาว และสีแดง
  2. โล่ แบ่งโล่เป็น ข้างบนสีน้ำเงิน ข้างล่างสีแดง ดาวหกแฉกสีขาว
  3. ประคองข้าง เป็นรูป กวางแอนเดียนใต้ และ นกแร้ง สวมมงกุฏนาวัล
  4. ฐานรองข้าง เป็นรูป แท่นสีทองและริบบินสีขาว
ตราแผ่นดินของชิลี
รายละเอียด
ผู้ใช้ตราชิลี สาธารณรัฐชิลี
เริ่มใช้26 มิถุนายน พ.ศ. 2377
เครื่องยอดขนนก 3 ขน สีน้ำเงิน สีขาว และสีแดง
โล่แบ่งโล่เป็น ข้างบนสีน้ำเงิน ข้างล่างสีแดง ดาวห้าแฉกสีขาว
ประคองข้างกวางแอนเดียนใต้ และ นกแร้ง สวมมงกุฏนาวัล
ฐานรองข้างแท่นสีทองและริบบินสีขาว
คำขวัญด้วยเหตุผลหรือด้วยกำลัง (สเปน: Por la razón o la fuerza)

มีคำขวัญในริบบินสีขาว เขียนว่า (สเปน: Por la razón o la fuerza)

ประวัติ

แก้

ปิตุภูมิเก่า

แก้

ตราแผ่นดินสมัยปิตุภูมิเก่า ประกาศใช้โดยประธานาธิบดี โฮเซ่ มิเกล คาร์เรรา (José Miguel Carrera) เมื่อ ค.ศ. 1812 ออกแบบเป็นรูปวงรี ภายในมีรูปเสาหินรองรับลูกโลก หมายถึง ต้นไม้แห่งอิสรภาพ ที่ยอดบนมีรูปคทา และ กิ่งปาล์มไขว้กัน อยู่ภายใต้ดาวห้าแฉกสีขาว มีรูปชนพื้นเมืองชายถือถือหอกกับหญิงยืนอยู่ด้านข้างของเสาหินทั้งสองข้าง เหนือรูปทั้งหมดมีคำขวัญเป็นภาษาลาตินว่า "Post Tenebras Lux" ("แสงสว่างภายหลังความมืดมน") และ ใต้ภาพ "Aut Consiliis Aut Ense" ("โดยสภาหรือโดยดาบ")

การเปลี่ยนผ่าน

แก้

ในปี ค.ศ. 1817 ได้มีการแก้ไขแบบตราแผ่นดินให้เหลือเพียงรูปเสาหินรองรับลูกโลก ซึ่งตราแบบดังกล่าวใช้ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเพียงระยะเวลาสั้น.

ปิตุภูมิใหม่

แก้

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้