ตราพระยา (แก้ความกำกวม)

ตราพระยา (อังกฤษ: Tarabya; พม่า: တရဖျား) อาจหมายถึง