ตราประธานาธิบดีสหรัฐ

ตราประธานาธิบดีสหรัฐ (อังกฤษ: Seal of the President of the United States) เป็นตราที่ใช้บนหนังสือโต้ตอบจากประธานาธิบดีสหรัฐไปถึงรัฐสภาสหรัฐ และใช้เป็นเครื่องหมายแทนความเป็นประธานาธิบดี รูปตรงกลางออกแบบตามมหาลัญจกรสหรัฐ ถือเป็นตราอาร์มอย่างเป็นทางการสำหรับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ และใช้บนธงประธานาธิบดีสหรัฐ

ตราประธานาธิบดีสหรัฐ
รายละเอียด
ผู้ใช้ตราประธานาธิบดีสหรัฐ
เริ่มใช้ไม่ทราบ (รูปแบบปัจจุบันกำหนดใน ค.ศ. 1945)
เครื่องยอด-
โล่-
ประคองข้าง-
คำขวัญE pluribus unum
ส่วนประกอบอื่น-
การใช้บนเอกสารของประธานาธิบดีถึงรัฐสภา และเป็นสัญลักษณ์บนพาหนะ แท่นปราศรัย และสถานที่ของประธานาธิบดี

ตราประธานาธิบดีนี้พัฒนาขึ้นด้วยประเพณีผ่านห้วงเวลายาวนาน ก่อนจะกำหนดไว้ในกฎหมาย ความเป็นมาแต่แรกเริ่มของตราดวงนี้ยังไม่อาจชี้ชัดได้[1] ประวัติการนำมาใช้งานสามารถย้อนหลังไปได้ถึง ค.ศ. 1850 เป็นอย่างน้อย แต่น่าจะมีการใช้งานมายาวนานกว่านี้อีก รูปลักษณ์พื้นฐานของตราดวงนี้มีขึ้นเพราะรัทเทอร์ฟอร์ด บี. เฮส์ ประธานาธิบดีคนแรกที่นำตรานี้มาใช้ในเทียบเชิญของทำเนียบขาวเมื่อ ค.ศ. 1877 ส่วนรูปแบบที่ตายตัวแล้วนั้นมีอายุย้อนหลังไปถึง ค.ศ. 1945 เมื่อประธานาธิบดีแฮร์รี เอส. ทรูแมน กำหนดไว้ในคำสั่งของฝ่ายบริหารที่ 9646 นับแต่นั้นตราได้รับการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ 2 ครั้ง คือ ใน ค.ศ. 1959 เพิ่มดาวดวงที่ 49 เข้าไป เพราะสหรัฐได้รัฐใหม่ คือ อะแลสกา และ ใน ค.ศ. 1960 เพิ่มดาวดวงที่ 50 เพราะได้รัฐใหม่ คือ ฮาวาย

อ้างอิง แก้

  • Patterson, Richard S.; Dougall, Richardson (1978). The Eagle and the Shield. Washington, D.C.: Department of State. OCLC 4268298.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้