ดิสนีย์แลนด์ (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

ดิสนีย์แลนด์ (Disneyland) อาจหมายถึง

รีสอร์ต โรงแรมและสวนสนุก
บริเวณสวนสนุก