ดาวไถ หรือ ดาวเต่า ชาวตะวันตก เรียกว่า Orion ซึ่งแปลว่า นายพราน แต่คนไทยเห็นเป็นไถจึงเรียกว่าดาวไถ โดยมีดาวเต่าล้อมรอบ ซึ่งดาวไถเป็นเข็มขัดของนายพรานและดาวเต่าเป็นตัวนายพราน จะมองเห็นชัดในฤดูหนาวเป็นดวงดาวสามดวงเรียงกัน ถือว่าเป็นกลุ่มดาวที่ดูได้ง่ายในฤดูหนาวจะเห็นได้ชัดกลุ่มดาวไถมีประโยชน์ในการค้นหาดาวอื่น ๆ ซึ่งดาวไถจะอยู่ห่างจากโลกประมาณ 800 - 1400 ปีแสง และเป็นแหล่งที่มีดาวดวงใหม่เกิดขึ้นมากที่สุดที่ตรงใจกลางดาวไถมีดวงดาวอยู่ถึง 110 ดวง

กลุ่มดาวไถ หรือเข็มขัดนายพราน
ดาวไถ

เวลาที่เห็นได้ชัดแก้ไข

เวลาสามทุ่มของทุกวันในเดือนธันวาคมของทุกปีดาวไถจะอยู่ตรงศีรษะแต่ถ้าอยากดูตอนหัวค่ำต้องดูในเดือนธันวาคมถึงเดือนพฤษภาคม

กลุ่มดาวที่อยู่ใกล้แก้ไข

ดาวธง ดาวลูกไก่ ดาวม้า

โบ๊ทแฟนเฟีย