พระตารา (มหาวิทยา)

(เปลี่ยนทางจาก ดารา (เทพี))

พระดารา หรือ พระแม่ตารา (สันสกฤต: तारा) เป็นเทวีในศาสนาฮินดู ซึ่งหมายความว่า ดาว เป็นเทวีหนึ่งในสิบของพระแม่ทศมหาวิทยา พระนางมีลักษณะคล้ายกับพระแม่กาลีต่างตรงที่พระวรกายสีน้ำเงิน มี4พระกร เหยียบร่างศพที่เน่าเปื่อยแต่พระแม่กาลีจะเหยียบอกพระศิวะที่นอนอยู่เบื้องใต้พระนาง ทรงห่มหนังเสือ ท่อนบนเปลือยเปล่า พระหัตถ์ขวาถือถาด พระหัตถ์ซ้ายถือดอกบัวสีฟ้า พระหัตถ์ขวาบนถือดาบที่มีรูปร่างคล้ายเคียว และพระหัตถ์ซ้ายบนทรงถือดาบเช่นเดียวกัน ทรงเป็นเทวีในการรักษาโรค

พระดารา
จำพวกเทวี มหาวิทยา
อาวุธดาบ ถ้วยใส่เลือด ดอกบัวสีฟ้า มีด
คู่ครองพระตารเกศวรนาถ หรือ อักโษภย (พระศิวะ)
เทวรูปพระแม่ตาราในงานเทศกาลกาลีบูชา

เทวกำเนิด แก้

ครั้งหนึ่งเหล่าเทวดาและอสูรทำพิธีกวนเกษียรสมุทรซึ่งระหว่างพิธีกวนเกษียรสมุทรนั้นได้บังเกิดพิษของพญานาควาสุกรีซึ่งเป็นเชือกกวนลอยขึ้นมา พระศิวะทรงเห็นเช่นนั้นจึงทรงเข้าไปดื่มพิษของพญานาควาสุกรี เมื่อพระศิวะดื่มพิษเข้าไปจึงทำให้ทรงคลุ้มคลั่งเพราะความร้ายแรงของพิษ พระแม่ทุรคาจึงทรงปรากฏพระองค์เป็นพระแม่ตาราและให้พระศิวะดื่มนมจากพระถันของพระแม่จนเลิกคลุ้มคลั่งในที่สุด


อีกตำนานนึงกล่าวว่า เมื่อครั้งสร้างจักรวาล โลกประกอบด้วยน้ำและแผ่นดินแล้ว แต่ไม่มีพลังความร้อน ทุกอย่างจึงเย็นไปหมด พระแม่จึงอยู่ในรูปของพระแม่ตารา ผู้มีพลังงานและความร้อนอยู่เต็มเปี่ยม พร้อมด้วยพระศิวะในปางพระตารเกศวรนาถหรืออักโษภย ร่วมกันปลดปล่อยพลังงานและ หนึ่งในพลังงานนั้นกลายเป็นสุริยะอนันต์หรือพระอาทิตย์