ดานาไลต์ (อังกฤษ: Danalite) เป็นแร่ซิลิเกตชนิดหนึ่ง

ดานาไลต์
การจำแนก
ประเภทแร่ซิลิเกต
สูตรเคมีFe2+4Be3 (SiO4) 3S
คุณสมบัติ
สีเหลือง ชมพู แดง แดงน้ำตาล
แนวแตกเรียบ{111} และ {111}
ความยืดหยุ่นเปราะ
ค่าความแข็ง5.5 - 6
ความวาวแบบแก้ว
ดรรชนีหักเหn = 1.747 - 1.771
สีผงละเอียดเทา ขาว
ความถ่วงจำเพาะ3.28 - 3.46
อ้างอิง: [1][2][3]

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้