ดับลินคอร์ (อังกฤษ: Dublin Core) เป็นหนึ่งในแบบแผนของข้อมูลอภิพันธุ์หรือที่เรียกว่า"เมทาดาทา"ที่ใช้ในการอธิบายเนื้อหาและบริบทของงานดิจิทัลเช่น วีดิทัศน์ เสียง ภาพ ข้อความ และสื่อผสม เช่น เว็บเพจ อิมพลีเมนเทชั่นปัจจุบันของดับลินคอร์อยู่บนพื้นฐานของ XML และ Resource Description Framework (RDF)

Dublin Core Metadata Elements ประกอบด้วยรายการที่แสดงลักษณะพื้นฐานของสารสนเทศ 15 ข้อ เพื่อให้พัฒนาข้อมูลดิจิทัล และทำดัชนีสำหรับสืบค้นได้อย่างมีประสิทธิภาพดังต่อไปนี้

 1. TITLE ชื่อเรื่อง
 2. AUTHOR OR CREATOR ผู้แต่ง หรือ เจ้าของงาน
 3. SUBJECT OR KEYWORDS หัวเรื่อง หรือ คำสำคัญ
 4. DESCRIPTION ลักษณะ
 5. PUBLISHER สำนักพิมพ์
 6. OTHER CONTRIBUTORS ผู้ร่วมงาน
 7. DATE ปี
 8. RESOURCE TYPE ประเภท
 9. FORMAT รูปแบบ
 10. RESOURCE IDENTIFIER รหัส
 11. SOURCE ต้นฉบับ
 12. LANGUAGE ภาษา
 13. RELATION เรื่องที่เกี่ยวข้อง
 14. COVERAGE สถานที่และเวลา
 15. RIGHT MANAGEMENT สิทธิ

อ้างอิง แก้

 • dev1 (19 กุมภาพันธ์ 2008). "Metadata คืออะไร". Wordpress. สืบค้นเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2012.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้