ดัชชีมีลาโน

ดัชชีมีลาโน (อิตาลี: Ducato di Milano) เป็นดัชชีที่ตั้งอยู่ในบริเวณทางตอนเหนือของประเทศอิตาลีระหว่างปี ค.ศ. 1394 ถึงปี ค.ศ. 1797 และเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ที่ขณะนั้นเป็นระบบการปกครองที่กระจายจากศูนย์กลางและปกครองโดยราชวงศ์ต่าง ๆ ที่ส่วนใหญ่มาจากอาณาจักรนอกอิตาลี แม้ว่าอาณาบริเวณจะเปลี่ยนไปมาระหว่างที่เป็นอาณาจักรแต่โดยทั่วไปแล้วก็ตั้งอยู่ในบริเวณส่วนใหญ่ของลอมบาร์ดีที่รวมทั้งมิลานและปาเวียซึ่งเป็นศูนย์กลางของราชอาณาจักรอิตาลี ปาร์มา[1] เดิมเป็นส่วนหนึ่งของรัฐนี้ด้วยแต่ต่อมาแยกตัวไปเป็นดัชชีปาร์มาในคริสต์ศตวรรษที่ 16

ดัชชีมีลาโน
Ducato di Milano
รัฐในจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
20px
ค.ศ. 1395ค.ศ. 1797


ธงชาติ

อิตาลีตอนเหนือในปี ค.ศ. 1796
เมืองหลวง มิลาน
ภาษา อินซูบริค - ภาษาอิตาลี
ศาสนา โรมันคาทอลิก
การปกครอง นครรัฐ
ดยุก
 -  ค.ศ. 1395–1402 จาน กาเลอัซโซ วิสคอนติ
 -  ค.ศ. 1792–1797 ฟรันซ์ที่ 2 แห่งฮับส์บูร์ก
ยุคประวัติศาสตร์ สมัยใหม่ตอนต้น
 -  สถาปนา ค.ศ. 1395
 -  สาธารณรัฐอัมโบรเซียน ค.ศ. 1447–1450
 -  ดยุกตระกูลฟอร์ซา ค.ศ. 1450-1499
 -  ปกครองโดยฝรั่งเศส ค.ศ. 1499–1513, ค.ศ. 1515-1521
 -  ปกครองโดยฮับส์บูร์กสเปน ค.ศ. 1554–1706
 -  ปกครองโดยราชวงศ์ฮับส์บูร์กออสเตรีย ค.ศ. 1706–1797
 -  สนธิสัญญากัมโปฟอร์มีโอ 17 ตุลาคม ค.ศ. 1797
สกุลเงิน สคูโดมิลาน

อ้างอิงแก้ไข