ดัชชีมีลาโน (อิตาลี: Ducato di Milano) เป็นดัชชีที่ตั้งอยู่ในบริเวณทางตอนเหนือของประเทศอิตาลีระหว่างปี ค.ศ. 1394 ถึงปี ค.ศ. 1797 และเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ที่ขณะนั้นเป็นระบบการปกครองที่กระจายจากศูนย์กลางและปกครองโดยราชวงศ์ต่าง ๆ ที่ส่วนใหญ่มาจากอาณาจักรนอกอิตาลี แม้ว่าอาณาบริเวณจะเปลี่ยนไปมาระหว่างที่เป็นอาณาจักรแต่โดยทั่วไปแล้วก็ตั้งอยู่ในบริเวณส่วนใหญ่ของลอมบาร์ดีที่รวมทั้งมิลานและปาเวียซึ่งเป็นศูนย์กลางของราชอาณาจักรอิตาลี ปาร์มา[1] เดิมเป็นส่วนหนึ่งของรัฐนี้ด้วยแต่ต่อมาแยกตัวไปเป็นดัชชีปาร์มาในคริสต์ศตวรรษที่ 16

ดัชชีมีลาโน

Ducato di Milano
ค.ศ. 1395ค.ศ. 1797
ธงชาติมิลาน
ธงชาติ
อิตาลีตอนเหนือในปี ค.ศ. 1796
อิตาลีตอนเหนือในปี ค.ศ. 1796
สถานะรัฐในจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
เมืองหลวงมิลาน
ภาษาทั่วไปอินซูบริค - ภาษาอิตาลี
ศาสนา
โรมันคาทอลิก
การปกครองนครรัฐ
ดยุก 
• ค.ศ. 1395–1402
จาน กาเลอัซโซ วิสคอนติ
• ค.ศ. 1792–1797
ฟรันซ์ที่ 2 แห่งฮับส์บูร์ก
ยุคประวัติศาสตร์สมัยใหม่ตอนต้น
• ก่อตั้ง
ค.ศ. 1395
ค.ศ. 1447–1450
ค.ศ. 1450-1499
• ปกครองโดยฝรั่งเศส
ค.ศ. 1499–1513, ค.ศ. 1515-1521
• ปกครองโดยฮับส์บูร์กสเปน
ค.ศ. 1554–1706
• ปกครองโดยราชวงศ์ฮับส์บูร์กออสเตรีย
ค.ศ. 1706–1797
17 ตุลาคม ค.ศ. 1797
สกุลเงินสคูโดมิลาน
ก่อนหน้า
ถัดไป
ตระกูลวิสคอนตี
สาธารณรัฐตรันสปาดานา

อ้างอิง

แก้