ด็อยท์เชิสยุงฟ็อลค์

(เปลี่ยนทางจาก ดอยท์เชสยุงโฟล์ค)

ด็อยท์เชิสยุงฟ็อลค์ ในหน่วยยุวชนฮิตเลอร์ฝ่ายชาย (DJ, และ "DJV"),"เยาวชนชาวเยอรมันในยุวชนฮิตเลอร์" ในนาซีเยอรมนีได้แบ่งแยกเป็นส่วนสำหรับเด็กอายุ 8 ถึง 14 ปีขององค์กรยุวชนฮิตเลอร์ได้มีการผ่านโปรแกรมต่าง ๆ อย่างกิจกรรมกลางแจ้ง เดินขบวนพาเหรดและการกีฬา ได้มีเป้าหมายที่จะปลูกฝังสมาชิกชายวัยเยาว์ในหลักอุดมการณ์ของนาซี การเป็นสมาชิกได้กลายเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเด็กชายที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในปี 1939 เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองได้ยุติลง บางคนได้กลายเป็นทหารเด็ก ในปี 1945 หลังสงคราม ดอยท์เชสยุงโฟล์คและองค์กรปกครองหน่วยยุวชนฮิตเลอร์ได้ถูกยุบลง

เยาวชนเยอรมัน
ใน ยุวชนฮิตเลอร์
ด็อยท์เชิสยุงฟ็อลค์ในหน่วยยุวชนฮิตเลอร์ฝ่ายชาย
Flagge Deutsches Jungvolk.svg
ก่อตั้ง1928
ยุติ1945
ประเภทองค์กรเยาวชนทางการเมือง
ภูมิภาค
นาซีเยอรมนี นาซีเยอรมนี
สาธารณรัฐไวมาร์ สาธารณรัฐไวมาร์
องค์กรปกครอง
นาซีเยอรมนี พรรคนาซี
สังกัดHitlerjugend Allgemeine Flagge.svg ยุวชนฮิตเลอร์
ชื่อในอดีต
Jungmannschaften