ดยุกฟรีดริชแห่งเวือร์ทเทิมแบร์ค

ดยุกฟรีดริชแห่งเวือร์ทเทิมแบร์ค (อังกฤษ: Duke Friedrich of Württemberg) ประสูติเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2504 ณ ฟรีดริชฮาเฟิน ประเทศเยอรมนีตะวันตก ทรงเป็นพระโอรสพระองค์ใหญ่ใน คาร์ล ดยุกแห่งเวือร์ทเทิมแบร์ค กับ ไดแอนน์ ดัชเชสแห่งเวือร์ทเทิมแบร์ค ทรงเป็นพระนัดดาใน เจ้าชายอ็องรี เคานต์แห่งปารีส (พ.ศ. 2451–2542) เป็นพระภาคิไนยใน เจ้าชายอ็องรี เคานต์แห่งปารีส พระญาติชั้นที่ 1 ใน เจ้าชายฌ็อง เคานต์แห่งปารีส พระประมุขพระองค์ปัจจุบันแห่งราชวงศ์ออร์เลอ็อง ผ่านทางสายพระมารดา พระองค์ทรงเป็นรัชทายาทแห่งการสืบพระอิสริยยศ ดยุกแห่งเวือร์ทเทิมแบร์ค พระประมุข พระองค์ทรงมีพระบิดาและพระมารดาทูลหัวคือ ฟิลลิป์ อัลเบรช์ ดยุกแห่งเวือร์ทเทิมแบร์ค พระอัยกา (ปู่) และ เจ้าหญิงอีซาแบลแห่งออร์เลอ็อง-บรากังซา พระอัยยิกา (ยาย)

ดยุกฟรีดริช
ดยุกแห่งเวือร์ทเทิมแบร์ค
ประสูติ1 มิถุนายน พ.ศ. 2504
ฟรีดริชฮาเฟิน รัฐบาเดิน-เวือร์ทเทิมแบร์ค ประเทศเยอรมนีตะวันตก
สิ้นพระชนม์9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 (56 ปี)
อีบีวายเลอร์ รัฐบาเดิน-เวือร์ทเทิมแบร์ค ประเทศเยอรมนี
พระชายาเจ้าหญิงมารีแห่งเวดส์
พระนามเต็ม
ฟรีดริช ฟิลิป คาร์ล ฟรานซ์ มาเรีย เฮซอก
พระบุตร
  • ดยุกวิลเฮ็ล์มแห่งเวือร์ทเทิมแบร์ค
  • ดัชเชสมารีเวือร์ทเทิมแบร์ค
  • ดัชเชสโซฟี-โดโรเทียเวือร์ทเทิมแบร์ค
ราชวงศ์เวือร์ทเทิมแบร์ค
พระบิดาคาร์ล ดยุกแห่งเวือร์ทเทิมแบร์ค
พระมารดาไดแอนน์ ดัชเชสแห่งเวือร์ทเทิมแบร์ค
ศาสนาโรมันคาทอลิก

เสกสมรส แก้

ดยุกฟรีดริชแห่งเวือร์ทเทิมแบร์ค ทรงเสกสมรสกับ เจ้าหญิงมารีแห่งเวดส์ พระญาติชั้นสุดท้ายของ พระเจ้าวิลเลียมที่ 2 แห่งเวือร์ทเทิมแบร์ค เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 และมีงานฉลองอีก 2 วันถัดมา มีพระบุตรคือ

  1. ดยุกวิลเฮล์มแห่งเวือร์ทเทิมแบร์ค
  2. ดัชเชสมารีเวือร์ทเทิมแบร์ค
  3. ดัชเชสโซฟี-โดโรเทียเวือร์ทเทิมแบร์ค

สิ้นพระชนม์ แก้

ดยุกฟรีดริชแห่งเวือร์ทเทิมแบร์ค ทรงประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ทำให้พระโอรสพระองค์ใหญ่ในพระองค์คือ ดยุกวิลเฮล์มแห่งเวือร์ทเทิมแบร์ค เป็นทายาทแห่งพระอิสริยยศในอนาคต โดยงานพระศพของพระองค์ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม ในปีเดียวกัน โดยมีผู้ร่วมงานมากมาย อาทิ ราชวงศ์ต่างๆในเยอรมัน ราชวงศ์ออร์เลอ็อง รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์แห่งลิกเตนสไตน์ สมเด็จพระราชาธิบดีฟีลิปแห่งเบลเยียม และ สมเด็จพระราชินีมาตีลด์แห่งเบลเยียม

เหรียญประจำพระองค์ แก้

อ้างอิง แก้