ซูบารุ เรกซ์

Subaru Rex รู้จักในชื่ออื่นคือ Ace, Viki, Sherpa, 500/600/700, Mini Jumbo หรือ M60/M70/M80 , Rex อยู่ในประเภท ไมโครคาร์ เริ่มสายการผลิตตั้งแต่ 1972 ถึง 1992 มีตลาดหลักใน ประเทศญี่ปุ่น. Subaru Rex คือรถที่อยู่ในระดับ ไมโครคาร์ ที่ถูกพัฒนาต่อยอดมาจาก Subaru R-2 และ Subaru Rex รุ่นที่ 2 ยังเป็นพื้นฐานสำหรับพัฒนารถยนต์รุ่นที่มีขนาดใหญ่กว่านั่นคือ Subaru Justy.

Subaru Rex
Subaru Rex 1992 white.jpg
ภาพรวม
บริษัทผู้ผลิตซูบารุ
เรียกอีกชื่อSubaru 500/600/700
Subaru Fiori
Subaru M60/M70/M80
Subaru Mini Jumbo
Subaru Sherpa
Subaru Viki
เริ่มผลิตเมื่อ1972-1992
ตัวถังและช่วงล่าง
ประเภทไมโครคาร์
โครงสร้างเครื่องยนต์วางหลัง ขับเคลื่อนล้อหลัง (1972-1981)
เครื่องยนต์วางหน้า ขับเคลื่อนล้อหน้า / ขับเคลื่อยน 4 ล้อ (1981-1992)
รุ่นที่คล้ายกันSubaru Justy
ระยะเหตุการณ์
รุ่นก่อนหน้าSubaru R-2
รุ่นต่อไปซูบารุ วิวิโอ้

โมเดลแรกแก้ไข

 
Subaru Rex โมเดลแรก

Subaru Rex โมเดลแรก ถูกผลิตขึ้นตั้งแต่ปี 1972-1981 รู้จักในชื่ออื่นคือ Subaru 500/600 รูปแบบตัวถัง มี 3 แบบคือ ซีดาน,วากอน และ แฮ็ทแบ็ค รูปแบบเครื่องยนต์ 356 cc สอ จังหวะ EK34 , 358 cc EK21 , 490 cc EK22 , 544 cc EK23 ระบบส่งกำลัง 4-จังหวะ แมนนวล , 5-จังหวะ แมนนวล ออโต้คลัทช์ ในปี 1980-81 รูปแบบ เครื่องยนต์วางหลัง ขับเคลื่อนล้อหลัง และ ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดตัวถัง ความยาวรวม= 2,995 mm (117.9 in) ความกว้างโดยรวม= 1,295 mm (51.0 in) ความสูง= 1,255 mm (49.4 in) ระยะฐานล้อ= 1,920 mm (75.6 in) น้ำหนังรถเปล่า= 480 kg (1,060 lb)

Subaru Rex โมเดลแรก ถูกเปิดตัวมาเพื่อแทนที่ Subaru R-2 ในวันที่ 15 กรกฎาคม 1972 และในเดือน กุมภาพันธ์ 1973 สี่ประตูซีดานถูกเพิ่มเข้ามา ส่วนสามประตู "แวน" ถูกเพิ่มเข้ามาในกุมภาพันธ์ 1974

Subaru Rex โมเดลนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ สองจังหวะ รุ่นเดิมที่ถูกติดตั้งอยู่ใน Subaru R-2 รหัส EK34 และในเดือนตุลาคมปี 1973 เครื่องยนต์สองจังหวะถูกแทนที่ด้วย เครื่องยนต์สี่จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ รหัส EK21 ในเดือน ตุลาคม 1973 ได้เปิดตัวเครื่องยนต์รุ่นใหม่ รหัส EK22 ในเดือนพฤษภาคม 1977 เครื่องยนต์ 550 cc รุ่นใหม่ รหัส EK23 ถูกเปิดตัวมาเพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบใหม่เกี่ยวกับรถเล็กในประเทศญี่ปุ่น

โมเดลที่2แก้ไข

 
Subaru Rex โมเดลที่2

Subaru Rex โมเดลที่2 ถูกผลิตขึ้นตั้งแต่ปี 1981-1986 รู้จักในชื่ออื่นคือ Subaru 500/600 , Subaru Mini jumbo , Subaru Sherpa รูปแบบตัวถัง มีแบบเดียวคือ แฮ็ทแบ็ค รูปแบบเครื่องยนต์ 544 cc EK23 , 544 cc EK23-T , 665 cc EK42 รูปแบบ เครื่องยนต์วางหน้า ขับเคลื่อนล้อหน้า

Subaru Rex โมเดลต่อมา ถูกเปิดตัว ในเดือน สิงหาคมปี 1981 ในโมเดลนี้ ซูบารุ ได้ทำการออกแบบใหม่ทั้งหมดเนื่องจากต้องเปลี่ยนมาใช้รูปแบบเครื่องยนต์วางหน้าขับเคลื่อนล้อหน้าตามแบบ Subaru Leone และมีรุ่นขับเคลื่อน 4 ล้อตามออกมาในเดือนตุลาคมปี 1983 ซึ้งใช้ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ที่ควบคุมด้วยสวิทซ์อิเล็คทรอนิคส์ แบบเดียวกันกับ Subaru Leone โมเดลที่ 2

ในตลาดยุโรป โมเดลนี้เดิมใช้ชื่อ Subaru 600 หรือ Sumaru Minijumbo ในเดือนกันยายน 1982 มันถูกเปลี่ยนชื่อเป็น Subaru 700 พร้อมทั้งเครื่องยนต์ขนาดใหญ่กว่าเดิมคือเครื่อง 665 cc รหัส [[List of Subaru engines#EK42|EK42]

Subaru Rex โมเดลนี้ ถูกใช้เป็นพื้นฐานสำหรับพัฒนา Subaru Justy อีกด้วย

โมเดลที่3แก้ไข

 
Subaru Rex โมเดลที่3

Subaru Rex โมเดลสุดท้าย ถูกผลิตขึ้นตั้งแต่ปี 1986 - 1992 รู้จักในชื่ออื่นคือ Subaru M60/M70/M80 , Subaru Mini jumbo , Subaru Sherpa , Subaru Fiori , Subaru Viki รูปแบบตัวถัง มีแบบเดียวคือ แฮ็ทแบ็ค รูปแบบเครื่องยนต์ 544 cc EK23 , 544 cc EK23 supercharged , 547 cc EN05A , 547 cc EN05Z supercharged , 658 cc EN07A/E , 658 cc EN07Z supercharged , 665 cc EK42 , 758 cc EN08 รูปแบบ เครื่องยนต์วางหน้า ขับเคลื่อนล้อหน้า และ ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ

Subaru Rex โมเดลที่สามเปิดตัวในเดือน พฤศจิกายน ปี 1986 นอกจากในโมเดลนี้ทางซูบารุจะได้เพิ่มเครื่องยนต์รุ่นใหม่มาเยอะมาก ยังได้เพิ่มระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ"Twin Viscuous" และในเดือน กุมภาพันธ์ ปี 1987 ก็ได้เพิ่มเครื่องยนต์รุ่นใหม่ที่ใช้ 3 วาล์วต่อสูบที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเครื่องยนต์ตัวเดิม และในเดือน มิถุนายน ก็ได้เพิ่มเกียร์"CVT"ที่มีชื่อเรียกว่า "ECVT"