ซีเรียม-140
ทั่วไป
ชื่อ, สัญลักษณ์ ซีเรียม-140,140Ce
นิวตรอน 82
โปรตอน 58
Nuclide data
ปริมาณในธรรมชาติ 88.45%
Spin 0
Excess energy -88083.278 keV
Binding energy 8376.368 keV

ซีเรียม-140 (อังกฤษ: Cerium-140) เป็นไอโซโทปธรรมชาติที่เสถียรของซีเรียม ไอโซโทปนี้ได้จากการสลายตัวของ แลนทานัม-140 , นีโอดิเมียม-144 และเพรซิโอดิเมียม-140

การสลายตัวของไอโซโทปต่างๆจนได้เป็นซีเรียม-140 ที่เสถียร


ก่อนหน้า ซีเรียม-140 ถัดไป
เบากว่า:
ซีเรียม-139
ซีเรียม-140 เป็นส่วนหนึ่งของ
ไอโซโทป ของ ซีเรียม
หนักกว่า:
ซีเรียม-141
ผลิตภัณฑ์ของการสลายตัว ของ:
แลนทานัม-140, เพรซิโอดิเมียม-140, นีโอดิเมียม-144
โซ่ของการสลายตัว
of ซีเรียม-140
สลายตัวไปเป็น:
เสถียรแล้ว