ซีมง เดอ มงฟอร์ เอิร์ลที่ 6 แห่งเลสเตอร์

ซีมง เดอ มงฟอร์ เอิร์ลที่ 6 แห่งเลสเตอร์ (อังกฤษ: Simon de Montfort, 6th Earl of Leicester) (23 พฤษภาคม ค.ศ. 1208 - 4 สิงหาคม ค.ศ. 1265) เป็นขุนนางชาวอังกฤษเชื้อสายฝรั่งเศสที่มีบทบาทสำคัญในสงครามขุนนางครั้งที่ 2 ในการเป็นปฏิปักษ์ต่อสมเด็จพระเจ้าเฮนรีที่ 3 หลังจากการปฏิวัติระหว่างปี ค.ศ. 1263 ถึง ค.ศ. 1264 มงฟอร์กลายเป็นประมุขของอังกฤษ "โดยพฤตินัย" และทำการเรียกประชุมสภาผู้ได้รับการเลือกตั้งโดยตรง (De Montfort's Parliament) ของยุคกลางเป็นครั้งแรก ซึ่งทำให้มงฟอร์เป็นที่นับถือกันว่าเป็นหนึ่งในบรรดาผู้นำในการก่อตั้งระบบรัฐสภาประชาธิปไตย

ซีมง เดอ มงฟอร์
เอิร์ลที่ 6 แห่งเลสเตอร์
Simon de Montfort bas-relief in the U.S. House of Representatives chamber.jpg
เกิด23 พฤษภาคม ค.ศ. 1208
อสัญกรรม4 สิงหาคม ค.ศ. 1265
บรรดาศักดิ์ขุนนางอังกฤษ
ตำแหน่งผู้นำในสงครามขุนนางครั้งที่ 2
คู่สมรสเอเลเนอร์แห่งอังกฤษ
ขุนนางอังกฤษ - กษัตริย์อังกฤษ - ชาวอังกฤษ

อ้างอิงแก้ไข


ดูเพิ่มแก้ไข