ซีซีทีวี-8 เป็นช่องรายการทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน ออกอากาศวันแรกวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2537 สถานีโทรทัศน์นี้ออกอากาศประเภทละครโทรทัศน์ เครือข่ายในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

CCTV-8 电视剧
ไฟล์:CCTV-8电视剧.png
เริ่มออกอากาศ1 มกราคม พ.ศ. 2537 (26 ปี)
เจ้าของสถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน
ระบบภาพ576i (16:9 SDTV)
1080i (16:9 HDTV)
ประเทศ จีน
เว็บไซต์CCTV-8
ช่องรายการที่แพร่ภาพ
เคเบิลทีวี
ประเทศจีนโทรทัศน์เคเบิลอนาล็อกช่อง 8

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข