ซีชาโดว์ หรือ เรือล่องหน (อังกฤษ: Sea Shadow (IX-529)) เป็นผลงานการสร้างของบริษัทล็อกฮีด สร้างให้กับกองทัพเรือสหรัฐฯ โดยการหน้านี้มีการสร้างเรือในลักษณะนี้มาแล้วในปี ค.ศ. 1970 แต่มีขนาดเล็กกว่า เรือซีชาโดว์ถูกสร้างขึ้นเพื่อการทดสอบเทคโนโลยีการควบคุมเรือ มีกำลังพลประจำเรือ 4 นาย ซีชาโดว์ถูกทดสอบเป็นครั้งแรกในระหว่างปี 1985-1986 และถูกทดลองในช่วงเวลากลางคืนเพื่อปิดเป็นความลับ ในช่วงกลางวันจะนำขึ้นไปไว้บนอู่ลอยที่ปิดอย่างมิดชิดซึ่งเรือถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับเป็นเวลานานกว่า 7 ปี และถูกเปิดเผยในวันที่ 11 เมษายน ค.ศ. 1993 โดยการทดลองในเวลากลางวันอย่างไม่เป็นความลับ รูปแบบของเรือซีชาโดว์มีลักษณะคล้ายเครื่องบิน เอฟ-117 ไนท์ฮ็อค ที่สร้างขึ้นโดยบริษัทล็อกฮีดเช่นเดียวกัน เรือซีชาโดว์มีพื้นสัมผัสน้ำน้อยมากบริเวณข้างลำตัวเรือพอนทูนทั้งสองข้างจะสัมผัสน้ำส่วนบริเวณกลางจะยกลอย มีการติดตั้งระบบขับเคลื่อนด้วยระบบ ดีเซล-ไฟฟ้า เครื่องยนต์ดีเซลจะอยู่บริเวณส่วนหัวของตัวเรือ ส่วนมอเตอร์ไฟฟ้าจะขับเพลาใบจักรที่ติดตั้งอยู่บริเวณส่วนพอนทูนที่สัมผัสน้ำ ภารกิจของเรือซีชาโดว์คือไว้เป็นฐานยิงอาวุธนำวิถีพื้นสู่อากาศเพื่อปกป้องกองเรือบรรทุกเครื่องบินจากเครื่องบินข้าศึก[1]

ซีชาโดว์

รายละเอียด ซีชาโดว์ แก้

ข้อมูลจำเพาะ[1]

  • ระวางขับ 560 ต้น
  • กว้าง 21 เมตร
  • ยาว 50 เมตร
  • กินน้ำลึก 4.2 เมตร
  • เครื่องยนต์ ดีเซล-ไฟฟ้า

อ้างอิง แก้

  1. 1.0 1.1 สมรภูมิ,นสพ รายสัปดาห์,กรุงเทพฯ,มิถุนายน 2536,ISSN 0857-0094