ซีจีทีเอ็น เอสปาญอล

ซีจีทีเอ็น เอสปาญอล (อังกฤษ: CGTN Español) เป็นเป็นช่องรายการข่าวโทรทัศน์ภาคภาษาสเปนของสถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน ภายใต้เครือข่ายโทรทัศน์ภาคบริการโลกแห่งประเทศจีน หรือ China Global Television Network ออกอากาศครั้งแรกเมื่อ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 โดยแยกตัวจากซีซีทีวี อี แอนด์ เอฟ

เพื่อเพิ่มช่องทางความบันเทิงต่างประเทศผู้ชม รายการทั้งหมดมีคำบรรยายภาษาสเปน นอกจากนี้ยังมีข่าวรายการ ข่าวภาคภาษาสเปน รายการเหล่านี้ให้ความคุ้มครองทั้งจีนและข่าวต่างประเทศ รายการส่วนใหญ่ใน CCTV-E มีความยาวประมาณ 30 นาที คุณลักษณะต่าง ๆ เนื้อหารวมทั้งข่าว รายการเพื่อการศึกษา และละครจีน

นอกจากนี้ยังมีรายการที่เสนอและคำแนะนำการท่องเที่ยวต่าง ๆ ในประเทศจีน

CCTV-E ออกอากาศครั้งแรก 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ซึ่งจะออกอากาศแทนช่อง CCTV-E&F ซึ่งเป็นช่องรายการภาคภาษาสเปนและฝรั่งเศส

ซีซีทีวี เอสปาญอล ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ซีจีทีเอ็น เอสปาญอล พร้อมกับช่องโทรทัศน์ภาคภาษาต่างประเทศของซีซีทีวีทั้งหมด พร้อมกับการจัดตั้งเครือข่ายโทรทัศน์ภาคบริการโลกแห่งประเทศจีน หรือ China Global Television Network เพื่อแยกเอาช่องโทรทัศน์ภาคภาษาต่างประเทศของซีซีทีวีทั้งหมด มาขึ้นกับ CGTN เพื่อความคล่องตัวในการบริหารงาน โดยทั้งนี้ กราฟิก เพลงประกอบ ยังคงใช้ต่อเนื่องมาจากซีซีทีวีเอสปาญอลเดิม เพียงแต่กราฟิกมีการปรับสีจากเดิมสีแดงเป็นสีน้ำเงิน

แหล่งข้อมูลอื่น แก้