ซิมโฟนีหมายเลข 9 (มาห์เลอร์)

ซิมโฟนีหมายเลข 9 ผลงานประพันธ์ของกุสตาฟ มาห์เลอร์ เป็นซิมโฟนีชิ้นสุดท้ายที่มาห์เลอร์ประพันธ์เสร็จสมบูรณ์ เขียนขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1909-1910 ผลงานชิ้นนี้มักถูกระบุว่าอยู่ในบันไดเสียง ดี เมเจอร์ ตามโทนเสียงในมูฟเมนต์ที่หนึ่ง แม้ว่าจะจบมูฟเมนต์สุดท้ายในบันไดเสียง ดี แฟลต เมเจอร์ ก็ตาม ซิมโฟนีบทนี้ มีความยาวทั้งสิ้นประมาณ 75 ถึง 85 นาที แบ่งออกเป็นสี่มูฟเมนต์ ได้แก่

  1. Andante comodo (D major)
  2. Im Tempo eines gemächlichen Ländlers. Etwas täppisch und sehr derb (C major)
  3. Rondo-Burleske: Allegro assai. Sehr trotzig (A minor)
  4. Adagio. Sehr langsam und noch zurückhaltend (D-flat major)

มาห์เลอร์ไม่มีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการแสดงรอบปฐมทัศน์ซิมโฟนีบทนี้เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ค.ศ. 1912 ที่กรุงเวียนนา เนื่องจากเสียชีวิตเสียก่อน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1911

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้