ซิมโฟนีหมายเลข 25 (โมทซาร์ท)

ซิมโฟนีหมายเลข 25 ในบันไดเสียง จี ไมเนอร์ (อังกฤษ: Symphony No. 25 in G minor, K. 183/173dB) ผลงานประพันธ์ของว็อล์ฟกัง อมาเดอุส โมทซาร์ท ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1773 สันนิษฐานว่าโมทซาร์ทเขียนซิมโฟนีบทนี้เสร็จในวันที่ 5 ตุลาคม เพียงสองวันหลังจากประพันธ์ซิมโฟนีหมายเลข 24 เสร็จ โดยได้รับอิทธิพลมาจากซิมโฟนีหมายเลข 39 ของโยเซ็ฟ ไฮเดิน[1]

ซิมโฟนีบทนี้เป็นที่รู้จักในฐานะเป็นเพลงเปิดภาพยนตร์ชีวประวัติของโมทซาร์ท อมาเดอุส (ค.ศ. 1984) [2] ของมิโลช โฟร์มัน ผู้กำกับภาพยนตร์ชาวเช็ก

ซิมโฟนีบทนี้แบ่งออกเป็นสี่มูฟเมนต์ ได้แก่

  • I. Allegro con brio, 4/4 in G minor
  • II. Andante, 2/4 in E-flat major
  • III. Menuetto & Trio, 3/4 in G minor, Trio in G major
  • IV. Allegro, 4/4 in G minor

อ้างอิงแก้ไข

  1. HC Robbins Landon, Haydn: Chronicle and Works, 5 vols, (Bloomington and London: Indiana University Press, 1976-) v. 2, Haydn at Eszterhaza, 1766-1790
  2. Analysis of Amadeus - the play and the film

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข