ซิมโฟนีหมายเลข 6 (เบทโฮเฟิน)

ซิมโฟนีหมายเลข 6 ในบันไดเสียง เอฟ เมเจอร์ (Symphony No. 6 in F major) ของลูทวิช ฟัน เบทโฮเฟิน รู้จักกันในชื่อ เดอะพาสโทรัล (The Pastoral) `หรือ พาสโทรัล ซิมโฟนี (Pastoral Symphony) เป็นผลงานที่เบทโฮเฟินเริ่มแต่งเมื่อราว ค.ศ. 1802 แล้วเสร็จเมื่อ ค.ศ. 1808 ในแคตตาล็อกผลงานของเบทโฮเฟินระบุหมายเลขโอปุส 68 (Opus 68) เป็นผลงานของเบทโฮเฟินที่แต่งโดยอ้างอิงความงดงามของธรรมชาติในชนบท บรรยายทัศนียภาพทุ่งหญ้าป่าเขา มีเสียงนกร้อง จากนั้นได้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง และเมื่อฝนหยุดตกก็มีแดดออก ท้องฟ้าสดใส บรรยากาศอบอุ่น

โน้ตดนตรีต้นฉบับลายมือเบทโฮเฟิน

เบทโฮเฟินประพันธ์เดอะพาสโทรัลไปพร้อม ๆ กับซิมโฟนีหมายเลข 5 แล้วเสร็จออกบรรเลงเป็นรอบแรก เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ค.ศ. 1808 ที่โรงอุปรากร Theater an der Wien กรุงเวียนนา โดยเบทโฮเฟินเป็นผู้อำนวยวงด้วยตนเอง หลังการแสดงรอบแรก ผลงานชิ้นนี้ไม่ค่อยได้รับความนิยมมากนัก แต่ในเวลาต่อมากลับได้รับความนิยม กลายเป็นผลงานหนึ่งที่ได้รับการบันทึกเสียงบ่อยครั้งที่สุด [1]

ตัวอย่างเสียงของ Symphony No. 6 in F major (Op. 68)
Performed by the Skidmore College Orchestra. Music courtesy of Musopen

หากมีปัญหาในการเล่นไฟล์นี้ ดูที่ วิธีใช้สื่อ
Performed by the Skidmore College Orchestra. Music courtesy of Musopen

หากมีปัญหาในการเล่นไฟล์นี้ ดูที่ วิธีใช้สื่อ
Performed by the Skidmore College Orchestra. Music courtesy of Musopen

หากมีปัญหาในการเล่นไฟล์นี้ ดูที่ วิธีใช้สื่อ
Performed by the Skidmore College Orchestra. Music courtesy of Musopen

หากมีปัญหาในการเล่นไฟล์นี้ ดูที่ วิธีใช้สื่อ
Performed by the Skidmore College Orchestra. Music courtesy of Musopen

หากมีปัญหาในการเล่นไฟล์นี้ ดูที่ วิธีใช้สื่อ

ซิมโฟนีบทนี้แบ่งออกเป็น 5 ท่อน ซึ่งแตกต่างจากแบบแผนของซิมโฟนีอื่น ๆ ที่นิยมแบ่งเป็น 4 ท่อน [2] ได้แก่

  • I. Allegro ma non troppo
  • II. Andante molto mosso
  • III. Allegro
  • IV. Allegro
  • V. Allegretto

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข