ซาวน่า เป็นห้องหรืออาคารเล็ก ๆ ที่ออกแบบมาให้เป็นที่ที่รับความร้อนแห้งหรือเปียกชั่วระยะเวลาหนึ่ง

ลักษณะของห้องซาวน่า

ดูเพิ่มแก้ไข