ซาร์ฟิโอดอร์ที่ 1 แห่งรัสเซีย

ซาร์ฟิโอดอร์ที่ 1 (รัสเซีย: Фёдор I Иванович,Feodor I Ioannovich) หรือ ฟิโอดอร์ที่ 1 (รัสเซีย: Фёдор I; 28 มีนาคม ค.ศ. 1584 – 17 มกราคม ค.ศ. 1598) เป็นซาร์แห่งรัสเซียองค์สุดท้าย ในราชวงศ์รูลิค มีพระวรกายที่ทุพพลภาพ กล่าวคือ มีพระวรกายเตี้ย อ้วน พระเศียรกลมเล็ก มีพระสติปัญญาที่อ่อนแอ ไม่สามารถนำทัพออกรบได้ ทรงให้โบริส โกดูนอฟ ผู้เป็นพี่เขย เป็นผู้สำเร็จราชการแทน

ซาร์ฟิโอดอร์ที่ 1
ซาร์แห่งรัสเซีย
ครองราชย์28 มีนาคม 1584 – 17 มกราคม 1598
ราชาภิเษก31 พฤษภาคม 1584
ก่อนหน้าซาร์อีวานที่ 4
ถัดไปซารีนาอิรินา โกดูโนวา (โต้แย้ง)
พระราชสมภพ31 พฤษภาคม ค.ศ. 1557(1557-05-31)
มอสโก, อาณาจักรซาร์รัสเซีย
สวรรคต17 มกราคม ค.ศ. 1598(1598-01-17) (40 ปี)
มอสโก, อาณาจักรซาร์รัสเซีย
ฝังพระศพอาสนวิหารอัครเทวดา, เครมลิน
คู่อภิเษกซารีนาอิรินา เฟโอโดรอฟนา โกดูโนวา
พระราชบุตรซาร์เรฟนาเฟโอโดเซีย เฟโอโดรอฟนาแห่งรัสเซีย
พระนามเต็ม
ฟิโอดอร์ อีวาโนวิช
ราชวงศ์รูลิค
พระราชบิดาซาร์อีวานที่ 4 แห่งรัสเซีย
พระราชมารดาซารีนาอนาสตาเซีย โรมานอฟนา
ศาสนารัสเซียออร์ทอดอกซ์

อ้างอิง

แก้