ซัม ยุน(เขมร: ឃឹម ទិត; ค.ศ. 1905 – ค.ศ. 1974) เป็นนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ตั้งแต่ 25 ตุลาคม ค.ศ. 1956 ถึง 9 เมษายน ค.ศ. 1957[1]

ซัม ยุน
นายกรัฐมนตรีกัมพูชา คนที่ 16
ดำรงตำแหน่ง
25 ตุลาคม ค.ศ. 1956 – 9 เมษายน ค.ศ. 1957
กษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระนโรดม สุรามฤต
ก่อนหน้า พระนโรดม สีหนุ
ถัดไป พระนโรดม สีหนุ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด ค.ศ. 1905
จังหวัดโพธิสัตว์, กัมพูชา
เสียชีวิต ค.ศ. 1974
พรรคการเมือง พรรคสังคม

อ้างอิงแก้ไข