รหัสต้นฉบับ

(เปลี่ยนทางจาก ซอร์สโค้ด)
ตัวอย่างรหัสต้นฉบับของ HTML ผสมกับ จาวาสคริปต์

รหัสต้นฉบับ หรือ รหัสต้นทาง [1] หรือ ซอร์ซโค้ด (อังกฤษ: source code) หรืออาจจะเรียกว่า ซอร์ซ หรือ โค้ด คือข้อความที่เป็นชุดที่ถูกเขียนขึ้น และสามารถอ่านและเข้าใจได้ ใช้สำหรับภาษาโปรแกรม ในการเขียนโปรแกรมแบบใหม่ รหัสต้นฉบับนิยมเก็บไว้ในไฟล์หลายไฟล์แยกจากกัน เพื่อให้ง่ายในการเรียกใช้ส่วนย่อยของคำสั่งนั้น

ถึงแม้ว่ารหัสต้นฉบับถูกเขียนขึ้นในลักษณะที่ให้อ่านและแก้ไขได้ง่าย รหัสต้นฉบับจะถูกเปลี่ยนเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการประมวลผลสำหรับคอมพิวเตอร์โดยคอมไพเลอร์สำหรับโปรแกรมนั้น หรือ คำนวณในทันทีโดยใช้อินเตอร์พรีเตอร์เข้ามาช่วย

ตัวอย่างรหัสต้นฉบับแก้ไข

{
      printf("Hello")
      return(2);
}

อ้างอิงแก้ไข