ช่องแคบลมบก

(เปลี่ยนทางจาก ช่องแคบลอมบอก)
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

ช่องแคบลมบก (อินโดนีเซีย: Selat Lombok) เป็นช่องแคบที่เชื่อมระหว่างทะเลชวากับมหาสมุทรอินเดีย อยู่ระหว่างเกาะบาหลีกับเกาะลมบก ประเทศอินโดนีเซีย

อ้างอิงแก้ไข