ชิไน หรือ ดาบไม้ไผ่ (ญี่ปุ่น: 竹刀โรมาจิShinai) เป็นดาบที่ใช้ฝึกเค็นโดกันในโรงฝึกสมัยโบราณของประเทศญี่ปุ่น ตัวดาบจะทำด้วยไม้ไผ่ทั้งเล่มใช้ในการฝึกเค็นโดและแข่งขันเค็นโดในสมัยโบราณ

ชิไน