ชาเปลบริเวณมุขโค้ง

บริเวณสีเทาคือชาเปล

ชาเปลบริเวณมุขโค้ง (ฝรั่งเศส: Absidiole, อังกฤษ: Apse chapel) เป็นชาเปลขนาดเล็กซึ่งตั้งอยู่บริเวณมุขโค้งด้านสกัด หรือจรมุข โดยปกติมักจะพบมากกว่าหนึ่งแห่ง โดยจำนวนของชาเปลนั้นขึ้นอยู่กับขนาดของมุขโค้ง (ถ้าเป็นแบบโค้ง) และแถบกำแพง (ในกรณีเป็นเหลี่ยม)

ระเบียงภาพแก้ไข

 
มุขโค้งและชาเปลที่อารามนักบุญฌูแอ็งแห่งมาร์น
 
ฝั่งซ้ายสุดของมหาวิหารเป็นที่ตั้งของมุขโค้งและชาเปลประกอบ

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข