ชาวปูลาจี หมอดอดด์ได้พบคนกลุ่มนี้ ในจังหวัดอันชันฟู ใต้เมืองไกวยางในมณฑลไกวเจา คนปูลาจีกลุ่มนี้ใช้อักษรจีน แต่พูดภาษาเป็นภาษาไท และมีประเพณีที่หนุ่มสาวเกี้ยวกันด้วยการร้องเพลง เหมือนไทยทางภาคพายัพ และภาคอีสาน

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข