ชาวปูลุงจี หมอดอดด์ได้พบคนกลุ่มนี้ ในจังหวัดอันชันฟู ใต้เมืองไกวยางในมณฑลไกวเจา พวกที่เรียกตนเองว่าปูลุงจีนั้น สอบถามได้ว่า ที่เรียกชื่อนั้นเพราะเป็นหมู่ชนที่สืบสายมาจากบรรพบุรุษโบราณคนหนึ่ง ที่ชื่อว่า "ลุง" ทั้งนี้เป็นความเข้าใจคนชนกลุ่มนั้น ซึ่งความจริงชื่อนี้ อาจจะมาจากเมืองลุง เมืองโบราณเมืองหนึ่งของประเทศจีน หรือเรียกเชื้อชาติตนเองว่า "ลุง" คือ "หลวง" ซึ่งมีความหมายว่า "ใหญ่" อย่างเดียวกันกับคำ "ไทย" ก็ได้ คนกลุ่มนี้ใช้อักษรจีน แต่พูดภาษาเป็นภาษาไท และมีประเพณีที่หนุ่มสาวเกี้ยวกันด้วยการร้องเพลงเหมือนไทยทางภาคพายัพ และภาคอีสาน

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข