เพลงชายชาญทหารไทย เป็นเพลงปลุกใจ ทำนองโดยท่านผู้หญิงพวงร้อย อภัยวงศ์ ขับร้องโดยสวลี ผกาพันธ์ เมื่อ พ.ศ. 2516 อยู่ในแผ่นเสียงชุด "ทหารพระนเรศวร" บรรเลงโดยวงดุริยางค์กองทัพเรือ


คำร้อง: ท่านผู้หญิงพึงจิตต์ ศุภมิตร
ทำนอง: ท่านผู้หญิงพวงร้อย อภัยวงศ์

โอ้สายฝนพร่างพรำคล้ายน้ำเนตร
ของนวลน้องยามเทวษคิดถึงพี่
วันจากไปชายแดนแสนทวี
ป่านฉะนี้น้องคงเศร้าเงียบเหงาทรวง
พี่อยู่ป่านอนกลางดินกินกลางทราย
ต้องระวังอันตรายอย่างใหญ่หลวง
พี่แรมร้างไปไกลใช่รักลวง
พี่เป็นห่วงแก้วตายอดยาใจ
แม้พี่รักนงนุชสุดชีวิต
ยังคิดจำพรากจากน้องได้
เพื่อหน้าที่ชายชาญทหารไทย
ดำรงไว้เอกราชของชาติเรา