ไม่พบไฟล์เสียง "ThaharnPhraNaresuan.ogg" เป็นเพลงปลุกใจ ประพันธ์ทำนองโดย ท่านผู้หญิงพวงร้อย อภัยวงศ์ ออกจำหน่ายเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๕

เนื้อร้อง

แก้

คำร้อง: ท่านผู้หญิงพวงร้อย อภัยวงศ์

ภูเขาสูงแผ่นดินกว้างทางรก
เรายกทัพฝ่ากล้าหาญ
ใครขวางฟันฟาดแหลกลาญ
ล้างผลาญปี้ป่นวอดวาย
ชีวิตอุทิศเพื่อชาติ
เราต่อสู้เพื่อราษฎร์ทั้งหลาย
ชาติเสือเราต้องไว้ลาย
ชาติชายเราต้องต่อกร
(สร้อย)
เปรี้ยง เปรี้ยง ดั่งเสียงฟ้าฟาด
โครม โครม พินาศพังสลอน
เปรี้ยง เปรี้ยง ลูกปืนกระเด็นกระดอน
โครม โครม ดัสกรกระเด็นไกล
(ซ้ำ)
ถ้าสิ้นชาติสิ้นแผ่นดินสิ้นกษัตริย์
เห็นสุดจะยืนหยัดอยู่ได้
จะเป็นตายร้ายดีก็เป็นไป
ขอป้องกันเอาไว้ให้สุดฤทธิ์
เปรี้ยง เปรี้ยง ดังเสียงฟ้าฟาด
โครม โครม พินาศพังสลอน
เปรี้ยง เปรี้ยง ลูกปืนกระเด็นกระดอน
โครม โครม ดัสกรกระเด็นไกล