ชาม เป็นเครื่องครัวที่ใช้ในการรับประทานอาหารโดยนำไปใช้ใส่อาหารจำพวกแกง ต้ม หรือก๋วยเตี๋ยว เป็นต้น ชามเป็นภาชนะที่มีปากกว้าง (รัศมีประมาณ 7-10 เซนติเมตร) และค่อยๆ เรียวลง ซึ่งก้นชามจะมีรัศมีประมาณ 3-5 เซนติเมตร ชามมีความลึกประมาณ 5 เซนติเมตร ทำด้วยวัสดุที่แตกต่างกัน เช่น เมลามีน เซรามิก ดินเผา ฯลฯ

หัตถกรรมแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข