ชานม เป็นเครื่องดื่มชนิดหนึ่งที่พบในหลายวัฒนธรรม ที่มีส่วนผสมของชาและนม และจะมีความแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับส่วนผสมที่สำคัญ, วิธีการเตรียม รวมถึงส่วนผสมอื่น ๆ เหล่านี้

ชานมไข่มุก ซึ่งเป็นชานมชนิดหนึ่ง

รูปแบบเฉพาะท้องถิ่นประกอบด้วย:

  • ชานมไข่มุก หรือเป็นที่รู้จักในชื่อ "บับเบิลที" เป็นเครื่องดื่มชานมที่คิดค้นในไทจงในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1980
  • ชานมฮ่องกง (ไหนฉ่า) เป็นชาดำรสหวาน กับส่วนผสมของนมข้นจืด โดยมีต้นกำเนิดจากสมัยการปกครองอาณานิคมของอังกฤษในฮ่องกง
  • ดูดห์ปาตีไชย มีความหมายถึงนมใบชา หรือที่เรียกว่าปักกิชัย เป็นน้ำชาที่ดื่มในประเทศปากีสถาน, อินเดีย และบังกลาเทศ
  • ชาชัก เป็นชานมชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมในประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์
  • ซูเตทไซ เป็นเครื่องดื่มของประเทศมองโกเลียที่มีรสเค็ม