ฉุนชินหวัง

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

ฉุนชินหวัง (จีน: 醇親王; พินอิน: chún qīnwáng) หรือ ฉุนจิ้นอ๋อง เป็นพระอิสริยยศของอ๋องชั้นเอก ซึ่งจักรพรรดิเสียนเฟิงทรงสถาปนาขึ้นในปี ค.ศ. 1850 เพื่อพระราชทานแก่เจ้าชายอี้เซฺวียน พระราชโอรสพระองค์ที่ 7 ในจักรพรรดิเต้ากวง

ฉุนชินหวัง
จีนตัวเต็ม 和碩醇親王
จีนตัวย่อ 和硕醇亲王

สมาชิกราชตระกูลฉุนอ๋องแก้ไข

  • อี้เซฺวียน (奕譞, ค.ศ. 1840–1891) พระราชโอรสพระองค์ที่ 7 ในจักรพรรดิเต้ากวง เดิมทีมียศเป็นจวิ้นหวัง (อ๋องชั้นโท) ต่อมาได้สถาปนาเป็นชินหวัง (อ๋องชั้นเอกในปี 1872)
    • ไจ้กวง (載洸) พระโอรสพระองค์ที่สี่ในอี้เซฺวียน
    • ไจ้เฟิง (載灃, ค.ศ. 1883–1951) พระโอรสพระองค์ที่ห้าในอี้เซฺวียน เมื่ออี้เซฺวียนสิ้นพระชนม์จึงได้สืบยศฉุนชินหวังต่อ ไจ้เฟิงเป็นพระราชบิดาในจักรพรรดิผู่อี๋
    • เซี่ยฉุน (載洵, ค.ศ. 1885–1949) พระโอรสพระองค์ที่หกในอี้เซฺวียน
    • ไจ่เทา (載濤, ค.ศ. 1887–1970) พระโอรสพระองค์ที่เจ็ดในอี้เซฺวียน