จุดกึ่งกลาง (อังกฤษ: midpoint) คือจุดจุดหนึ่งที่อยู่บนตำแหน่งกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรง ซึ่งอยู่ห่างจากจุดปลายทั้งสองเป็นระยะทางเท่ากัน จุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรงบนระนาบ โดยที่มีจุดปลายอยู่ที่พิกัด และ สามารถคำนวณได้จาก

จุดกึ่งกลางบนส่วนของเส้นตรง และ

ในทำนองเดียวกัน จุดกึ่งกลางในปริภูมิสามมิติของระบบพิกัดคาร์ทีเซียน สามารถหาได้จาก

ในฮิสโทแกรมจะเรียกจุดกึ่งกลางว่า คะแนนชั้น (class mark)

ดูเพิ่ม

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้
  • แอนิเมชัน แสดงลักษณะเฉพาะของจุดกึ่งกลางบนส่วนของเส้นตรง