ในทางคณิตศาสตร์ ระนาบ (อังกฤษ: plane) คือแผ่นราบใดๆ ในพื้นผิวสองมิติ ระนาบคืออุปมัยสองมิติของจุด (ศูนย์มิติ), เส้นตรง (หนึ่งมิติ) และปริภูมิ (สามมิติ) ระนาบสามารถเกิดขึ้นจากปริภูมิย่อยของปริภูมิที่มีมิติมากกว่า อย่างกำแพงในห้อง หรืออาจอยู่อย่างอิสระด้วยตัวเอง ตามในนิยามของเรขาคณิตแบบยุคลิด

สองระนาบตัดกันในปริภูมิสามมิติ

ในอีกความหมายหนึ่งก็คือ ระนาบเป็นพื้นผิวสองมิติมีความกว้างและความยาว[1] เกิดจากแนวเส้นที่ต่อเนื่องกัน ปิดล้อมพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งทำ ให้เกิดรูปร่าง หรือกลุ่มของจุดและเส้นซึ่งเรามองผ่านไปแล้วเกิดลักษณะของระนาบ[2]

ในทางคณิตศาสตร์โดยเฉพาะเรื่องเรขาคณิต, ตรีโกณมิติ, ทฤษฎีกราฟ และกราฟของฟังก์ชันการกระทำจำนวนมากกระทำอยู่ในระนาบ

อ้างอิง แก้

  1. การออกแบบคืออะไร:what is design เก็บถาวร 2011-01-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน รศ.เลอสม สถาปิตานนท์ กรุงเทพ:49 กราฟิก & พับลิเคชั่นส์. 2537 หน้า 47-54
  2. "องค์ประกอบในความนึกคิด". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-06-10. สืบค้นเมื่อ 2010-01-28.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้