จุงโชอิง

อนุภรรยาของโทกูงาวะ อิเอมิตสึ

จุงโชอิง (順性院; 2165 – 19 กันยายน 2226) หรือ โอนาสึ โนะ คาตะ อนุภรรยาของ โทะกุงะวะ อิเอะมิสึ โชกุนลำดับที่ 3 มารดาของ โทกูงาวะ สึนาชิเงะ ไดเมียวแห่งแคว้นโคฟุคนที่ 3 ย่าของ โทะกุงะวะ อิเอะโนะบุ โชกุนลำดับที่ 6 และเป็นย่าทวดของ โทะกุงะวะ อิเอะสึงุ โชกุนลำดับที่ 7