เคโชอิง

มารดาของโทะกุงะวะ สึนะโยะชิ

เคโชอิง (ญี่ปุ่น: 桂昌院 ; 2170 – 11 สิงหาคม 2248) หรือ โอทามะ โนะ คะตะ ภรรยาน้อยของ โทะกุงะวะ อิเอะมิสึ โชกุนลำดับที่ 3 แห่ง รัฐบาลโชกุนโทะกุงะวะ และเป็นมารดาของ โทะกุงะวะ สึนะโยะชิ โชกุนลำดับที่ 5

ภาพวาดของเคโชอิง
สุสานของเคโชอิงที่วัดโยะชิมิเนะ

เมื่อโชกุนอิเอะมิสึถึงแก่อสัญกรรมใน พ.ศ. 2194 โยะชิโกะจึงปลงผมออกบวชเป็นแม่ชีโดยได้รับฉายาทางธรรมว่าเคโชอิงกระทั่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2248