ทากาสึกาซะ ทากาโกะ

ภรรยาเอกของโทกูงาวะ อิเอมิตสึ

ทากาสึกาซะ ทากาโกะ (鷹司孝子, เดือน 5 1602 - 6 เดือน 8 เอ็งโป ที่ 2 (11 กรกฎาคม 1674) ) เป็น เซอิชิตสึ หรือภรรยาเอกของ โทกูงาวะ อิเอมิตสึ โชกุนคนที่ 3 แห่ง รัฐบาลเอโดะ. มีฉายาทางธรรมว่า ฮงริอิง (本理院). บิดาของนางคือ ทากาสึกาซะ โนบูฟูซะ (鷹司信房) จาก ตระกูลทากาสึกาซะ ส่วนมารดาของนางคือ ซาสะ เทรูโกะ (佐々輝子) และมีศักดิ์เป็นป้าของ ทากาสึกาซะ โนบูโกะ (鷹司信子) ภรรยาเอกของ โทกูงาวะ สึนาโยชิ โชกุนคนที่ 5

เดือน 8 ปี เก็นนะ ที่ 9 ค.ศ. 1623 โชกุนอิเอมิตสึขึ้นปกครอง เอโดะ ปีถัดมาคือปี คันเอ ค.ศ. 1624 ทากาโกะได้สมรสกับโชกุนอิเอมิตสึแต่ไม่มี บุตร-ธิดา ด้วยกัน กระทั่งปี เคอัง ที่ 4 ค.ศ. 1651 อดีตโชกุนอิเอมิตสึถึงแก่อสัญกรรม ทากาโกะจึงได้ปลงผมออก บรรพชา จนกระทั่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ค.ศ. 1674