จุกนารี หรือ เอ็นอ้าขน หรือ โคลงเคลงขน (ชื่อวิทยาศาสตร์: Osbeckia stellata)เป็นพืชมีดอกในวงศ์ Melastomataceae เป็นพืชท้องถิ่นในเขตภูเขาของจีน ภูฏาน พม่า กัมพูชา ลาว อินเดียตะวันออกเฉียงเหนือ เนปาล ไทยและเวียดนาม[1]

จุกนารี
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์ แก้ไขการจำแนกนี้
โดเมน: ยูแคริโอต
อาณาจักร: พืช
เคลด: พืชมีท่อลำเลียง
เคลด: พืชดอก
เคลด: พืชใบเลี้ยงคู่แท้
เคลด: โรสิด
อันดับ: อันดับชมพู่
วงศ์: วงศ์โคลงเคลง
สกุล: Osbeckia
Buchanan-Hamilton ex Kew Gawler
สปีชีส์: Osbeckia stellata
ชื่อทวินาม
Osbeckia stellata
Buchanan-Hamilton ex Kew Gawler

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้