จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น (อังกฤษ: Child and adolescent psychiatry หรือ pediatric psychiatry) เป็นสาขาย่อยหนึ่งของจิตเวชศาสตร์ที่เน้นการศึกษาเกี่ยวกับการตรวจหาโรค การรักษา และการป้องกันโรคทางจิตเวชในเด็ก วัยรุ่น และครอบครัวของเด็กและวัยรุ่น[1]

โรคทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น สามารถแบ่งประเภทย่อยได้ดังนี้

โรคเกี่ยวกับพัฒนาการ (Developmental disorders)

โรคเกี่ยวกับการเรียกร้องความสนใจและพฤติกรรม (Disorders of attention and behaviour)

โรคจิต

ความบกพร่องทางอารมณ์

โรควิตกกังวล

ความผิดปกติทางการบริโภคอาหาร

ความบกพร่องของอัตลักษณ์ทางเพศ

การวินิจฉัยโรคนั้นต้องพึงระวังถึงภูมิหลังของเด็ก เนื่องด้วยอาการมักคลุมเครือและมีการเกิดร่วมกัน แพทย์จึงต้องใช้การรักษาที่ตรงจุด ตามเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหา[2]

อ้างอิงแก้ไข

  1. Sadock, Benjamin J; Sadock, Virginia A; Kaplan, Harold I (2009), Kaplan and Sadock's Concise Textbook of Child and Adolescent Psychiatry, Lippincott Williams & Wilkins, ISBN 9780781793872
  2. Weller, Bridget E.; Blanford, Kathryn L.; Butler, Ashley M. (2018). "Estimated Prevalence of Psychiatric Comorbidities in U.S. Adolescents With Depression by Race/Ethnicity, 2011-2012". The Journal of Adolescent Health: Official Publication of the Society for Adolescent Medicine. 62 (6): 716–721. doi:10.1016/j.jadohealth.2017.12.020. ISSN 1879-1972. PMID 29784115.