จิตรกรรมบารอก

(เปลี่ยนทางจาก จิตรกรรมบาโรก)

จิตรกรรมบารอก (อังกฤษ: Baroque painting) เป็นจิตรกรรมที่เกี่ยวข้องกับขบวนการศิลปะบารอก ซึ่งเป็นขบวนการที่เกี่ยวข้องกับระบบสัมบูรณนิยมทางการเมือง (absolutism), การปฏิรูปศาสนาซ้อน (Counter Reformation) และการฟื้นฟูโรมันคาทอลิก[1] [2] แต่ความนิยมของศิลปะบารอกและสถาปัตยกรรมบารอกมิได้จำกัดอยู่เพียงในบริเวณที่เป็นโรมันคาทอลิก แต่ยังเผยแพร่และเป็นที่นิยมในบริเวณที่เป็นโปรเตสแตนต์ด้วย[3]

"การเฝ้ายามกลางคืน" โดยแร็มบรันต์ ราว ค.ศ. 1642 เป็นตัวอย่างที่ดีของจิตรกรรมแบบบารอก

ภาพเขียนที่สำคัญในสมัยบารอกเริ่มราวปี ค.ศ. 1600 จนตลอดคริสต์ศตวรรษที่ 17 จนถึงต้นคริสต์ศตวรรษ 18 ลักษณะของศิลปะแบบบารอกเป็นศิลปะที่เต็มไปด้วยนาฏกรรม, สีสด และแสงที่จัดและเงามืด ซึ่งตรงกันข้ามกับศิลปะในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาที่มักจะแสดงภาพของเหตุการณ์ก่อนหน้าที่จะเกิดขึ้น ศิลปะบารอกจะแสดงวินาทีที่เป็นนาฏกรรมมากที่สุดหรือถ้าเป็นได้วินาทีที่เหตุการณ์เกิดขึ้น: มีเกลันเจโล ศิลปินยุคเรอแนซ็องส์สูงสลักเดวิด ยืนวางท่านิ่งก่อนที่จะเข้าต่อสู้กับโกไลแอธ; แต่เดวิดของจัน โลเรนโซ แบร์นีนีในสมัยบารอกเป็นเดวิดที่กำลังขว้างก้อนหินไปยังโกไลแอธ ศิลปะบารอกเป็นศิลปะที่มีจุดประสงค์ในการกระตุ้นอารมณ์ผู้ดูแทนที่จะสร้างความสงบทางเหตุผลเช่นในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา

ในบรรดาจิตรกรเอกของยุคบารอกก็ได้แก่การาวัจโจ,[4] แร็มบรันต์,[5] เปเตอร์ เปาล์ รือเบินส์,[6] ดิเอโก เบลัซเกซ, นีกอลา ปูแซ็ง[7] และโยฮันเนิส เฟอร์เมร์[8] การาวัจโจมาจากศิลปินเรอแนซ็องส์สูงที่มาใช้ความเป็นจริงในการเขียนตัวแบบและเขียนจากคนจริงและใช้แสงบนตัวแบบบนฉากหลังที่มืด ที่ปูทางไปสู่การเขียนภาพแบบใหม่ จิตรกรรมแบบบารอกมักจะสร้างความเป็นนาฏกรรมของภาพด้วยการใช้แสงที่ตัดกันเช่นในงานของแร็มบรันต์, โยฮันเนิส เฟอร์เมร์ และฌอร์ฌ เดอ ลา ตูร์ ส่วนอันโตน ฟัน ไดก์ ก็เป็นผู้สร้างวิธีการเขียนภาพเหมือนที่มีอิทธิพลโดยเฉพาะในอังกฤษ

ความมั่งคั่งของฮอลแลนด์ในคริสต์ศตวรรษที่ 17 ทำให้เกิดการเขียนภาพกันเป็นจำนวนมากที่เป็นภาพเขียนในหัวข้อที่เกี่ยวกับภาพชีวิตประจำวัน, ภูมิทัศน์, ภาพนิ่ง, ภาพเหมือน หรือจิตรกรรมประวัติศาสตร์ [9]มาตรฐานการเขียนก็สูงขึ้นและจิตรกรรมยุคทองของเนเธอร์แลนด์กลายมาเป็นพื้นฐานที่มีอิทธิพลต่อมมาจนกระทั่งถึงยุคสมัยใหม่นิยม

อ้างอิง

แก้
  1. Counter Reformation, from Encyclopædia Britannica Online, latest edition, full-article.
  2. Counter Reformation, from The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition. 2001-05.
  3. Helen Gardner, Fred S. Kleiner, and Christin J. Mamiya, "Gardner's Art Through the Ages" (Belmont, CA: Thomson/Wadsworth, 2005)
  4. Getty profile, including variant spellings of the artist's name.
  5. Gombrich, p. 420.
  6. Belkin (1998): 11–18.
  7. His Lives of the Painters was published in Rome, 1672. Poussin's other contemporary biographer was André Félibien.
  8. W. Liedtke (2007) Dutch Paintings in the Metropolitan Museum of Art, p. 867.
  9. | alloilpaint

ดูเพิ่ม

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้

  วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ จิตรกรรมบารอก